Atanmış Mirasçılar Veraset Belgesinin İptalini İsteyemezler

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2007/7698 K. 2007/11410 T. 17.7.2007 DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen […]

Atanmış Mirasçı Her Zaman Atanmış Mirasçı Olduğunu Gösteren Bir Belge Verilmesini İsteyebilir

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2012/2077 K. 2012/5243 T. 4.7.2012 DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi […]

Anneyi Dövmek ve Hakaret Etmek Mirastan Çıkarma Sebebidir

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/553 K. 2010/2901 T. 18.2.2010 DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen […]

Ana-Oğul Arasında Ölünceye Kadar Bakma Akdinin Yapılmasını Engelleyen Yasal Bir Hüküm Yoktur

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2004/205 K. 2004/1585 T. 8.3.2004 DAVA: Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 30.10.1995 gününde verilen dilekçe […]

Alt Soyu Bulunmayan Miras Bırakanın Mirası Eşit Payla Anne ve Babasına Kalır

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2012/7841 K. 2013/354 T. 23.1.2013 DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi […]