Mirasın aileleri bölmesini önlemek kişilerin miras haklarını korumak bunu yaparken de hukukun üstünlüğünü temel almak asıl amacımızdır.

Tüm ailelerin mutlak surette paylaşılacak bir mirası vardır. Bu miras bazen negatif yani borçtur ve mirasçılar arasında hiç bir sorun yaşanmadan paylaşılır.

Nasıl mı? Hepsi mirası ret ederler ve hayata devam ederler. Ne kavga ne gürültü ne küslük ne dava söz konusu olmaz.

Miras pozitif ise yani paylaşılacak gayrimenkul ya da nakit varsa işte o zaman bizim korumaya çalıştığımız haklar sağlamaya çalıştığımız sulh süreçleri devreye girer.

Malvarlığının mirasçılar arasında eşit ve hakkaniyete uygun paylaşımı, bu paylaşımı yaparken aile bağlarına dikkat edilerek ilişkilerin bozulmaması, kavgaların çıkmaması ve belki de dava söz konusu olursa hakların uzun süre askıda kalmasına yer vermeden, kimse kimsenin miras hakkını yemeden, sürecin sonlandırılabilmesi için miras konulu bu siteyi kurarak hayata geçirdik.

Miras hakkı sitemizde miras ve paylaşımına ait tüm süreçlere ilişkin bilgileri doğru ve güncel olarak sizinle paylaşacağız. Miras hukuki bir süreçtir. Miras hakkı ve paylaşımı ile ilgili bilmeniz gerekenleri yetkin hukukçularca, sade ve anlaşılır bir dille hazırlanan yazılarda bulabileceksiniz.

Miras hakkı yalnızca sizi değil çevrenizdekileri ve ailenizi de etkiler. Bu sebeple haklarınızın neler olduğunu bilmeli ve ne fazlasını istemeli ne de azına razı olarak miras hakkınızı yedirmelisiniz.

Miras Uzmanı olarak, miras hukuku ve miras hukuku ile bağlantılı davalar üzerinde yoğun olarak çalışmakta olup; genel olarak Osmanlı döneminde yaşamış murislerin taşınmazlarının mirasçılarına intikal ettirilmesine yönelik ekibimiz profesyonel avukatlık, hukuki danışmanlık, araştırma hizmeti ve serbest muhasebeci mali müşavirlik hizmeti verilmektedir. Bununla birlikte murisin mirasçılarını gösterir veraset ilamlarının veyahut gerekmesi halinde veraset ilamının iptali davalarının sonuçlandırılmasının ardından taşınmazın muris üzerinden mirasçılarına intikal etmesi için gerekli hukuki iş ve işlemler takip edilmektedir.

Bu süreçte gerek nüfus kayıtlarının gerekse tapu kayıtlarının Osmanlıca belgelere dayanması halinde Osmanlıca tercümanlarımızdan destek alarak sonuca varılmaktadır. Özellikle murisin kızlarının evlilik sonrası kocanın kütüğüne gitmesi ile babanın kütüğüne yazılmamış olmasından dolayı güncel nüfus kayıtları üzerinden çıkartılan veraset ilamlarında bir kısım mirasçılar mirasçı sıfatını kazanamamaktadır. Soy bağına ilişkin ihtilaflı olan hususlarda; Osmanlı Atik Kayıtları, Şer’iye sicilleri ve Osmanlı Devlet Arşivinde bulunan diğer kayıtlar araştırılmak suretiyle murisin eş ve çocukları tespit edilerek gerçek mirasçıların tamamının mirasta hak sahibi olmasının sağlanması yönünde veraset ilamı davalarını takip etmekteyiz.

Türkiye dışından gelen şahısların Makedonya, Hollanda, Yunanistan, Bulgaristan’da bulunan ve oradaki mallarını bırakmak zorunda oldukları için dedelerinden kalan gayrimenkulleri sahiplerine kazandırmak için davalarını takip etmekteyiz.

Miras Uzmanı olarak, ticari hayatı ve mal varlığını ilgilendiren hususlarda ekibimiz profesyonel avukatlık,hukuki danışmanlık, araştırma hizmeti ve serbest muhasebeci mali müşavirlik hizmeti vermektedir. Miras Uzmanı olarak, ticari hayatı ve mal varlığını ilgilendiren dava türleri yoğunluklu çalışma alanlarımızı oluşturmaktadır.

Miras hukuku kapsamında; hasımsız olarak açılan veraset ilamı davaları, hasımlı olarak açılan veraset ilamının iptali davaları, nüfus kaydının ve tapu kaydının tashihine ilişkin davalar; soy bağının tespiti davaları; terekeye temsilci atanması davaları, kayyım kaldırılmasına ilişkin davalar, muris muvazaasına ilişkin tapu iptal ve tescil davaları, terekenin tespiti ve tenkis davaları yoğun olarak çalıştığımız dava türlerindendir.