soyağacı çıkarmak

Uzmanlarımız;  sizden gelen bilgilerle, araştırmalar sonucu yaşayan ve vefat eden tüm akrabalarınızın soyağacı, soy kütüğü,şecere çıkartılmasını sağlamaktadır.

Soyağacı Sıkça Sorulan Sorular?

1-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden soyağacı veya soy kütüğü yada şecere bilgileri veriliyor mu?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda soyağacı veya soy kütüğü ya da şecere verilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığından, bu yöndeki talepler yukarıda belirtilen mevzuat hükmü doğrultusunda ilgililerin alt ve üst soylarına ait düzenlenen nüfus kayıt örnekleri ile sağlanmaktadır.

Bu kişiler ancak alt ve üst soylarını kapsayan nüfus kayıt örneklerini bulundukları yer nüfus müdürlüğünden almaları mümkündür. Bunun dışındaki talepler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7, 9 ve 21’inci maddeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4, 5, 6 ve 8’inci maddeleri uyarınca, ilgililerin soyağacı ya da soy kütüğü olarak tanımlanan taleplerin yerine getirilmesi mümkün değildir.

2- Alt ve Üst Soy Bilgilerine Nasıl Ulaşabilirim?

Nüfus Hizmetlerinin yürütülmesi ile nüfus kayıtlarının tutulmasına ve nüfus kayıtlarına ilişkin bilgi ve belge verilmesine ilişkin hususlar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi “Nüfus kayıt örneklerini; kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.” hükmündedir.

Bu nedenle, kişiler ancak alt ve üst soylarını kapsayan nüfus kayıt örneklerini bulundukları yer nüfus müdürlüğünden almaları mümkündür.

E-Devlet resmi adresi olan https://www.turkiye.gov.tr yi açarak, TC kimlik numarası ve şifreniz ile  karşınıza çıkacak  “Hizmetler” adlı bölüme gelerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kategorisini seçiniz. Bu bölümde alt kategorilerinde göreceğiniz “Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama” seçeneğini seçip ve  Alt ve Üst Soy Bilgilerine ulaşabilirsiniz.

3- Çift Vatandaşlık Hakkı Nasıl Kazanabilirim?

Alt/Üst Soy veya Soyağacı Bilgileri ile ailesinde göçmenlik olduğunu öğrenenler, akrabalık ilişkilerinin tespiti ile başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanmak mümkün olabilecektir.

Ancak unutulmamalıdır ki! Her ülkenin kendi kanun alanı, vatandaşlık kazanma usul ve yöntemleri vardır. Bir başka ülkenin vatandaşlığını kazanmak için o ülkenin yasal kurallarına uygun şartları taşımak gerekmektedir.

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu gereği kan hısımlığına dayanılarak, Türk vatandaşlığının kazanılabildiğini,  Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çifte vatandaşlık hakkını kazanabilirsiniz.

5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 44. Maddesinde Çoklu Vatandaşlık şu şekilde düzenlenmiştir :

“Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.”

Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve Romanya göçmeni olduğunu öğrenen vatandaşlar, çifte vatandaşlık almak için talepte bulunabilir. Bulgaristan, Bosna-Hersek, Makedonya ve Romanya çifte vatandaşlık veriyor. Yunanistan ise Mübadele Anlaşması gereği çifte vatandaşlık vermiyor. Ancak annenin, babanın, dedenin, anneannenin ya da babaannenin ‘Yunan kimliği’ olan kişilere vatandaşlık yolu açılabiliyor. Çifte vatandaşlık almak isteyen kişiler, bu konuda Uzman olan  kurumlar aracılığıyla, ülkelerin Adalet, Dışişleri ya da İçişleri Bakanlıkları veya konsolosluklara başvuru yapılması gerekir.

Çifte vatandaşlık almak isteyen kişiler bizzat kendileri ya da bu işi yapan Uzman olan kurumlar aracılığıyla ülkelerin Adalet, Dışişleri ya da İçişleri Bakanlıkları veya konsolosluklara başvuracaktır.  Başvuru yaparken, gerekli belgelerin tercümesi yapılmış olması ve noter tasdikli olması gerekir. Bulgar göçmeni olduğunu öğrenen kişiler Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na bağlı çalışan Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekir.

Dedelerinin Romen ve Boşnak olduğunu öğrenen vatandaşlar ise Bosna Hersek ile Romanya vatandaşlığı kazanabilmeleri için bu durumu kanıtlayan belgelerle ilgili konsolosluklara başvurularını yapacaktır. Makedonya vatandaşlığına başvurmak isteyenler ise ilgili evrakları hazırladıktan sonra İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapacaktır. Ancak vatandaşlığına geçtiğiniz ülke, çifte vatandaşlığa her zaman izin vermeyebilir.Vatandaşlık başvurusu reddedilen kişilerin, ilgili ülkede dava açma hakkı her zaman vardır. Bu kişilerin uluslararası platformlarda ya da Türkiye’de dava açma hakları bulunmuyor.

4- Alt/Üstsoy Belgesine Göre Çifte Vatandaşlık Kazanan Kişilerin, Akrabalarından Yurt Dışında Yer Alan Gayrimenkulu yada Miraslarının  Olup Olmadığını Araştırabiliyor Muyuz?

Türk Medeni Kanunu’nun 1020’nci maddesi gereği tapu sicilleri alenidir.

“MADDE 1020. Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez.

İlgilisi olduğunuz veya şüphe duyduğunuz ya da emin olmak istediğiniz kişi yada kişilerin gayrimenkulü (taşınmaz,arsa,arazi) yada Miras olup olmadığını Tapu Sicil Müdürlüğüne verilecek dilekçe ile sorgulaması yapılabilir. Veya merak edilen gayrimenkulün (taşınmaz,arsa,arazi) yada Mirası geçmiş tarihte “Alt/Üst Soy Belgesi”nde ismi geçen kişi yada kişilerden biri adına kayıtlı olup olmadığını araştırması yapılabilir. Bu bilgiler oluşturuldaktan sonra mevcut hukuki durum değerlendirilmesi  ve araştırılması yapılarak nasıl bir yol izleneceğinin tespiti yapılmalıdır.

Alt/Üstsoy Belgesi”nde yer alan kişi yada kişilerin yurt dışında yer alan gayrimenkulü (taşınmaz,arsa,arazi) yada Miraslarının olup olmadığını araştırmak yine o ülkenin yasal mevzuatında bulunan kanun sistemlerine göre tespiti yapılır. O ülkedeki, yasal mevzuatında bulunan kanun sistemlerinin işleyişi ilgili o ülkede faaliyette bulunan Uzman Danışmanlar aracılığı ile yürütmek mümkün olacaktır. Kanuni sistemler düzenlemeler çerçevesinde ilgililer, üstsoyunun yerleşim yerindeki ilgili müdürlüklerine başvurarak tapu kayıtlarını incelemek ve bu konu hakkında yer alan gayrimenkulü (taşınmaz,arsa,arazi) yada Miraslarının olup olmadığınının araştırılması mümkündür.

Soyağacı veya soy kütüğü yada şecere belgelerininin hazırlanması, Çift Vatandaşlık Hakkının Kazanılması, Akrabalarından Yurt Dışında Yer Alan Gayrimenkulu yada Miraslarının  Olup Olmadığını Araştırılması için, Miras Hukuku Konusunda,  hukuki ve uzman kişilerden araştırma, danışmanlık yardımı almanızı size tavsiye ederiz, bu konuda Miras Uzmanı olarak her türlü konuda doğru yerde olduğunuzu bilmenizi isteriz.

 

 

 

 

“Soyağacı Çıkarmak” için 4 yorum

  • Dedem İHSAN YENTÜRK , babası-HASAN, Annesi-HAYRİYE .Dedemin doğum yeri-yılı YOZGAT Cilt-Hane/79-151-1 —Doğum-01 .07. 1914-Ölüm-14.12.1967 — Yozgat Merkez/KÖSEOĞLU MAHALLESİ

    Dedemin babası Dedemin doğum yeri-yılı YOZGAT Cilt-Hane/109-72-1 —Doğum-01 .07. 1876-Ölüm-(…) — Yozgat Merkez/TUZKAYA MAHALLESİ

    Bu bilgiler ışığında dedemin üzerine geçmemiş gayrimenkuller bulunabilir mi,
    Şifaen Sivas’ta çok ev -Tarla vs. anlatırlardı.

  • Dedem soyadı degisikligi yapmis ve adres degistirmistir. Nvi kayıtlarında dedemin ust soy agacı bulunmuyor. Dedemin anne ve baba ismi var sadece. Şuan Adana da ikamet ediyoruz. Ama bildiğim dedemin baba annemin dediğine göre Van Ercişliymisiz. Üst soy ağacımın miraslarından dolayısıyla faydalanamadım. Bu konuda yapılabilecek birsey varmıdır. Teskk

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir