Yasal ve Atanmış Mirasçı Olan Kişiye Her İki Sıfatına Göre Mirasçılık Belgesi Verilir

El Yazılı Vasiyetnamenin Geçerliliği Mirasçılık Belgesi Mahkeme Kararı Mirasçılık belgesi ise mirasçıların tereke üzerinde hak iddia ederek ilgili resmi mercilerde […]

Atanmış Mirasçılık Belgesi İstemine İlişkin Davanın Hasımsız Açılmasında Usule Aykırılık Yoktur

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2010/3273 K. 2010/5033 T. 23.9.2010 DAVA: Hasımsız olarak görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi […]