Yasal Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Yasal Miras Paylaşımı, Miras hukuku mal paylaşımına göre miras bırakan kişinin altsoyu ve eşi esas mirasçılardır. Miras sahibinin eşi sağ ise miras eşi ve altsoyunda yer alan çocukları tarafından paylaşılır. Altsoy başlığı altında miras bırakan kişinin çocukları, torunları ve torunlarının çocukları yer alır. Altsoyda bulunan mirasçılar ile miras bırakanın eşi, eşit pay hakkına sahiptir.

Miras Reddi (Feragat Etmek) Nasıl Yapılır? Reddi Miras İşleminin Kaç Ay (Süre) İçinde Yapılması Gerekir?

Miras Reddi (Feragat Etmek) Nasıl Yapılır? Reddi Miras İşleminin Kaç Ay (Süre) İçinde Yapılması Gerekir?

Mirasın reddi, diğer bir deyişle reddi miras; miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi olarak tanımlanabilir.

Zümre Sistemi (Derece Sistemi) Nedir?

Zümre Sistemi; Türk miras hukuku kan bağına dayanan mirasın geçişi ile ilgili olarak zümre sistemini benimsemiştir. Zümre sistemi soy esasına dayanır ve zümreler miras bırakan esas alınarak belirlenir. Zümre sistemine göre, önde olan zümrede mirasçı var ise sonra gelen zümredeki kan hısımları mirasçı olamayacaklardır. Yine zümre başları hayatta ise altsoylarına miras geçmeyecektir.

Miras bırakının altsoyu 1. Zümre mirasçılardır. Üstsoylar da miras bırakana yakınlıklarına göre derecelenirler. Miras bırakanın ana ve babası ile kardeşler, yeğenler, bunların çocukları, torunları ve devamı 2. Zümre mirasçılardır. 3. Zümre mirasçılar ölenin büyükana ve büyükbabaları ile bunların çocukları yani amca, dayı, hala, teyze, kuzen/kuzinlerden ve devamından oluşmaktadır. 4. Zümrede ise büyükana ve büyükbabanın ana ve babaları ile bunların çocukları yer almaktadır.

Yasalara Uygun Vasiyetname Hazırlama Nasıl Yapılır?

Yasalara Uygun Vasiyetname Hazırlama, miras bırakan tarafından okunup imzalanır. Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalar. Vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra mirasbırakan, vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini memurun huzurunda iki tanığa beyan eder.

Vesayet (Vasilik) Tayini İşlemi Nasıl Yapılır?

Vesayet (Vasilik) Tayini İşlemi, bazı ergin kişilerin veya velayet altında bulunmayan küçüklerin kişisel ve maddi menfaatlerini korumak amacıyla 4721 sayılı Türk Medeni Kanun ile düzenlenmiş bir hukuk kurumudur. Vesayet altına alınma, kanuni bir zorunluluktan kaynaklanabileceği gibi kişinin kendisi de bazı durumlarda vesayet altına alınmasını mahkemeden talep edebilir.
Vesayet altına alınan herkese bir vasi tayin edilir. Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür (Türk Medeni Kanunu Madde-403).
Türk Medeni Kanunu Madde-404, Madde-405, Madde-406 ve Madde-407 vesayeti gerektiren haller ve şartları tek tek sayılmış, Madde-408. ise kişinin kendi isteğiyle vesayet altına alınması isteğe bağlı kısıtlama düzenlenmiştir.