Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nasıl Alınır?

Veraset; (mirasta) hak sahibi olma veraset ilamı da; mahkemeden alınan ve ölen bir kimsenin kalıtçısı (varisi) olduğunu gösteren resmi belgedir. Veraset ilamı mirasçılık belgesi olarak da bilinir.
Türk Medeni Kanunu Madde 598-
IV. Mirasçılık belgesi (Veraset İlamı)
Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.

Mirasçılık Belgesi (Veraset Senedi) Eğitim Çalışması

I. GENEL OLARAK MİRASÇILIK İnsanın yaşamı ölüm ile son bulduğunda; kişilik hakları, kurduğu hukuksal ilişkiler ve edindiği malvarlığı da sona […]