Aynı Anda Ölenler Birbirine Mirasçı Olamazlar

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/3982 K. 2003/8097 T. 2.6.2003 DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen […]

Atanmış Mirasçılık Belgesi İstemine İlişkin Davanın Hasımsız Açılmasında Usule Aykırılık Yoktur

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2010/3273 K. 2010/5033 T. 23.9.2010 DAVA: Hasımsız olarak görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi […]

Atanmış Mirasçılar Veraset Belgesinin İptalini İsteyemezler

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2007/7698 K. 2007/11410 T. 17.7.2007 DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen […]

Atanmış Mirasçı Her Zaman Atanmış Mirasçı Olduğunu Gösteren Bir Belge Verilmesini İsteyebilir

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2012/2077 K. 2012/5243 T. 4.7.2012 DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi […]

Anneyi Dövmek ve Hakaret Etmek Mirastan Çıkarma Sebebidir

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/553 K. 2010/2901 T. 18.2.2010 DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen […]