Babanın vefatı ardından tatsızlıklar yaşanabiliyor. Bu tatsızlıkların yaşanmaması adına, kanunların koyduğu şartlar önem arz etmektedir. Miras paylaşımı, Kanunlarda mirasçıların mirastan ne kadar pay alacağı açık ve net olarak bildirilmiştir.

Eş ve Çocuklar Miras Paylaşımından Hak Sahibidir

Medeni Kanun, kız çocuğa da erkek çocuğa verdiği miktarın aynısını vermektedir. Kız, erkek çocukları ve şayet baba vefat ettiğinde eşi yaşıyor ise herkes aynı miktarda pay almaktadır. Muhalefete düşerek eşe veya kız çocuğuna az hak vermek isteyenler miras hukuku kanuna göre hata işlemiş olurlar. Türk Medeni Kanunu ‘na göre mirasçıların Saklı pay hakları vardır. Saklı paylı mirasçılar altsoy (çocuklar, torunlar, torun çocukları), anne, baba ve sağ kalan eştir.

Altsoyun saklı pay oranı yasal miras payının 1/2 ’sidir. Anne ve babanın saklı pay oranı yasal miras payının 1/4 ’üdür. Sağ kalan eş altsoy ile mirasçı olmuşsa, yasal miras payının tamamı saklı payıdır.  Sağ kalan eş tek başına veya büyük anne ve büyük babalar ile mirasçı olmuşsa yasal miras payının 3/4’ü saklı payıdır.

Miras Paylaşımında İhtilaf Olursa Miras Davası Açılır?

Taraflardan herhangi biri  kanunlara göre miras paylaşımında  haksızlık yapıldığını  iddia ediyorsa Miras davası açması gerekir. Örneğin kız çocuğuna erkek çocuğundan daha az hak verildiyse dava açarak hakkını aramalıdır. Açılan dava ile birlikte yargılama yapılacak ve kanunlar gereğince miras paylaşımı yapılacaktır.

Kalan malların hangi durumda paylaşılacağı ihtilafının giderilmesi gerilmesi gerekir. Miras davasının dışında bir de kalan mal ile ilgili mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkarsa o zaman İzale-i Şuyu Davası (ortaklığın giderilmesi) açılmalıdır. Kalan malın bir grup mirasçı satılmasını isteyebilir diğer mirasçılar da kalan paylarını satın almak isteyebilirler.

Miras Paylaşımında Veraset İlamı Çıkarılmalıdır!

Veraset ilamı, ölen kişinin mirasının toplamından kimin ne kadar pay alacağının ayrıntılı dökümüdür. Babanın vefatı sonrasında malların paylaşımı adına Sulh Hukuk Mahkemeleri ile Noterler tarafından düzenlenen Veraset İlamı ’nın (mirasçılık belgesinin) alınması gerekecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir