Alt soya Yapılan Sağlararası Kazandırmalar Kural Olarak Miras Payına Mahsuben Yapılmış Sayılır

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/8122 K. 2009/13858 T. 13.7.2009 DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen […]

Miras Mahkeme Kararları

Açıkça Saklı Payları İhlal Kastı İle Yapılan Ölünceye Kadar Bakma Akitleri Tenkise Tabidir

Miras İntikali (Veraset İntikali) yaşam içerisinde alınan harcama, gelir veya servet vergilerinden farklı olarak sadece servet üzerinden alınan bir vergi türüdür. Veraset ve intikal vergisi beyanı ölen bir kişinin yakınlarına veraset yoluyla intikal eden mal varlığı üzerinden tahsil edilir.