Miras Kayyım Atanması İçin Dilekçe Örneği

Miras Kayyım Atanması İçin Dilekçe Örneği olarak; reşit olmayan kişiler için Mahkeme ‘den kayyım atanma talebi içerir.

Miras İntikali İçin Vekaletname Örneği

Miras İntikali İçin Vekaletname Örneği; Muris ve Murisi Evvellerinin Vukuu Vefatı Nedeni İle Mirasçılara İntikali İçin birisine Yetki Vermek.

Vesayet (Vasilik) Tayini İşlemi Nasıl Yapılır?

Vesayet (Vasilik) Tayini İşlemi, bazı ergin kişilerin veya velayet altında bulunmayan küçüklerin kişisel ve maddi menfaatlerini korumak amacıyla 4721 sayılı Türk Medeni Kanun ile düzenlenmiş bir hukuk kurumudur. Vesayet altına alınma, kanuni bir zorunluluktan kaynaklanabileceği gibi kişinin kendisi de bazı durumlarda vesayet altına alınmasını mahkemeden talep edebilir.
Vesayet altına alınan herkese bir vasi tayin edilir. Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür (Türk Medeni Kanunu Madde-403).
Türk Medeni Kanunu Madde-404, Madde-405, Madde-406 ve Madde-407 vesayeti gerektiren haller ve şartları tek tek sayılmış, Madde-408. ise kişinin kendi isteğiyle vesayet altına alınması isteğe bağlı kısıtlama düzenlenmiştir.

Vesayet Davası ve Vasi Tayini (Atanması) Şartları

Vasi Tayini (Vesayet Davası) Nasıl Açılır? Vasi Kimler Tayin Edilir?

Vasi Tayini (Vesayet Davası); Birçok farklı sebepten dolayı sürekli olarak kendi ihtiyaçlarını gideremeyen ya da kendi işlerini yerine getiremeyen kişilerin korunması ve sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmesini amaçlayan vesayet, ilgili kişilerin koruma altına alınması ile gerçekleşiyor. Vesayet gerektiren durumlar ise birbirinden oldukça farklı sebeplerden kaynaklanabiliyor. Vasi tayin eden kişi akıl hastası olmuş ve kendi kararlarını veremeyecek durumda yakın akrabaları tarafından talep edilmesi durumunda vesayet makamı kısıtlıysa vasi tayini işlemleri yapılabilmektedir. Bu konuda öncelikle mahkemeye başvuru yapılması gerekmektedir.