Aile Konutu Anlamı Nedir? Tapu Kütüğüne Aile Konutu Şerhi Nasıl Konur?
Aile konutu şerhi nasıl konulmaktadır?
Denkleştirmeye tabi kazandırmalar nasıl olur?
Devletin Mirasçılığı Nasıl Olur?
Eşin miras hakkı
Evlatlığın miras hakkı
İptal davasını kimler açabilir?
Kanuni mirasçılar
Manevi tazminat talebi hakkı mirasçılara geçer mi?
Miras bırakanın hayatta iken kanuni mirasçısına vermiş olduğu karşılıksız kazandırmanın bunun miras hissesine mahsuben verilmiş olup olmadığı nasıl tespit olunabilir?
Miras bırakanın mirasçılardaki alacaklarının akıbeti nedir?
Miras ortaklığı nedir?
Miras ortaklığında temsilci olarak mirasçılardan birisi tayin edilmişse, bu kişinin mirasçıların temsilcisi sıfatı ile kendisiyle bir hukuki işlem yapması mümkün ve geçerli midir?
Miras reddi nasıl yapılır?
Miras sebebi ile istihkak davasının zaman aşımı süreleri nelerdir?
Miras sebebiyle istihkak davası nedir?
Miras sözleşmesi nasıl yapılır
Miras tarlalar nasıl paylaşılacak?
Mirasçıların birbirlerine karşı olan garanti borcu nedir?
Mirasçılığı sona erdiren durumlar nelerdir?
Mirasçılık (veraset) belgesi
Mirasçılık belgesinin niteliği ve fonksiyonu nedir?
Mirasçılıktan çıkarma
Mirasçının açılmış miras payını devretmesinde usul nedir?
Mirasın açılmasından önce miras hissesinin temliki mümkün müdür?
Mirasın paylaşılmasında aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi hakkı devredilebilir mi?
Mirasta denkleştirme nedir?
Mirasta iade yükümlülüğünün konu bakımından şartları nelerdir?
Mirastan feragat
Mirastan yoksunluğun miras bırakanın tasarruf oranına etkisi nedir?
Ölüme bağlı tasarruflar ehliyetsizlik nedeniyle kendiliğinden hükümsüz hale gelir mi?
Ölüme bağlı tasarrufların iptal sebepleri nelerdir?
Sağ kalan eşin aile konutunu miras payından mahsubu nasıl gerçekleşir?
Sağ kalan eşin mal rejiminden kaynaklanan hakkı var mıdır?
Saklı pay (mahfuz hisse)
Tereke paylaştırılmadan önce mirasçıların tereke malvarlığı üzerinde kullanma ve faydalanma hakkı var mıdır?
Tüzel kişiler mirasçı veya musaleh olabilirler mi?
Vasiyeti yerine getirme görevlisinin yetkileri nelerdir?
Vasiyetname
Veraset ve intikal vergisi
Yeni miras kanununa göre tarlalar nasıl paylaşılır?