Mirasın Geri Alınması Dilekçe Örneği

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ‘NE

Davacı : AD SOYADI-TC NO-ADRES

Davalı : AD SOYADI-TC NO-ADRES

Konu : Miras bırakanın sağlığında davalıya (kardeşime) yaptığı taşınmaz bağışının geri alınması

Hukuki Neden : Türk Medeni Kanunu Maddeleri ve ilgili mevzuat.

Açıklamalar

  1. Miras bırakan babam C ../../…. gününde ölmüştür.
  2. Mirasçı olarak ben ve davalı kardeşimi bırakmıştır. Başka mirasçısı yoktur.
  3. Ne var ki, miras bırakanım, sağlığında davalıya … ada … parsel olarak tapuda kayıtlı bir parça taşınmazı, benden mal kaçırma amacı ile karşılıksız devretmiş yani bağışlamıştır.
  4. Durumu ölümünden sonra öğrenmiş bulunuyorum. Miras bırakanımın karşılık almadan diğer mirasçısı (oğlu davalı) kardeşime yaptığı kazandırmanın TMY ‘nin 669. maddesi kurallarına göre, terekeye iadesi gerekecektir. İsteğime rağmen davalının geri vermemesi (iade etmemesi) nedeniyle işbu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.
  5. Taşınmazın miras bırakanımın terekesine iadesi gerekir. Davamı kanıtlayacağım.

Sonuç ve İstem : Delillerimin toplanarak yapılacak duruşma ve inceleme ile davam sabit olacağından kabulü ile, denkleştirme koşulları oluştuğundan davalı mirasçı adına kayıtlı … ada … parsel sayılı taşınmazın davalı üzerindeki tapu kaydının iptali ile TMY ‘nin 669 ve devam eden maddeleri uyarınca miras bırakanımız C’nin terekesine iadesine (geri verilmesine) karar verilmesini, masrafların davalıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …./…./……

Davacı
AD SOYADI
(Mirasçı)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir