Muris İle Mirasçılar Arasında Miras Payının Devri Sözleşmesi Örneği

Muris İle Mirasçılar Arasında Miras Payının Devri Sözleşmesi Örneği; Mirasçı ‘nın bedel karşılığında, Mirasını diğer Mirasçıya Devir beyanı.

Muris İle Mirasçı Ve Üçüncü Şahıs Arasında Miras Payının Devri Sözleşmesi

Muris İle Mirasçı Ve Üçüncü Şahıs Arasında Miras Payının Devri Sözleşmesi; Muris ‘in, Mirasını Mirasçısı olmayan kişiye devir muvafakat verme.