MİRAS UZMANI OLARAK VERDİĞİMİZ BAŞLICA HİZMETLER

Mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin mirasçılık belgesi dava ve işlemlerinde vekâleten temsil,

Vasiyetname hazırlanması,

Miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması,

Sağ kalan eşin miras payına ilişkin hak ve alacaklara ilişkin davaların açılması ve vekâleten temsil,

Miras bırakanın sağlığında yada ölüme bağlı tasarrufta bulunmak suretiyle, saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal ettiği durumlarda, tenkis davası açılması ve vekâleten temsil,

Terekenin tespiti davalarının hazırlanması ve davalarda vekâleten temsil,

Miras bırakanın, yasal koşulların varlığı halinde saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilmesine ilişkin ölüme bağlı tasarrufta bulunabilmesine ilişkin, hukuki destek verilmesi,

Murisin yasal mirasçılarını, terekesinden mahrum bırakmak amacıyla, gerçeğe aykırı şekilde muvazaalı olarak yaptığı devir işlemlerinin iptali için muris muvazaası davasının açılması ve vekâleten temsil,

Mirasçılıktan çıkarma, vasiyetname ile yapıldığından, iptal davası şartları bulunduğunda, iptal davası açılması ve vekâleten temsil,

Mirasın reddine ilişkin davaların açılması ve vekâleten temsil,

Vasiyetnamenin iptaline ilişkin davaların açılması ve vekâleten temsil,

Murisin terekesinde yer alan varlıkların, yasal ve/veya atanmış miracılar arasında paylaşılmaması durumunda ortaklığın giderilmesi davası açılması ve vekâleten temsil,

Mevcut vasiyetnameden dönülmesi sürecinin hazırlanması ve yürütülmesi

Miras sözleşmesinin sona ermesine, iptaline ilişkin sürecin hazırlanması ve yürütülmesi,

Miras payına ilişkin denkleştirme davalarının açılması ve vekâleten temsil,

Türkiye dışından gelen şahısların Makedonya, Hollanda, Yunanistan, Bulgaristan’da bulunan ve oradaki mallarını bırakmak zorunda oldukları için dedelerinden kalan gayrimenkulleri sahiplerine kazandırmak için davalarını takip etmekteyiz.

Ticari hayatı ve mal varlığını ilgilendiren hususlarda ekibimiz profesyonel avukatlık, hukuki danışmanlık, araştırma hizmeti ve serbest muhasebeci mali müşavirlik hizmeti vermektedir. Miras Uzmanı olarak, ticari hayatı ve mal varlığını ilgilendiren dava türleri yoğunluklu çalışma alanlarımızı oluşturmaktadır.

Miras hukuku ve miras hukuku ile bağlantılı davalar üzerinde yoğun olarak çalışmakta olup; genel olarak Osmanlı döneminde yaşamış murislerin taşınmazlarının mirasçılarına intikal ettirilmesine yönelik ekibimiz profesyonel avukatlık, hukuki danışmanlık, araştırma hizmeti ve serbest muhasebeci mali müşavirlik hizmeti verilmektedir. Bununla birlikte murisin mirasçılarını gösterir veraset ilamlarının veyahut gerekmesi halinde veraset ilamının iptali davalarının sonuçlandırılmasının ardından taşınmazın muris üzerinden mirasçılarına intikal etmesi için gerekli hukuki iş ve işlemler takip edilmektedir.