Mirasın Geri Alınması Dilekçe Örneği

Mirasta İade (Geri Verme) Davası Dilekçesi Örneği? Mirasta Denkleştirme ile Bağışlananın Geri Alınması İçin dava dilekçesi talep istemi.

Boşanan Eşler Bu Sıfatla Birbirlerinin Yasal Mirasçısı Olamazlar

DAVA: Dava dilekçesinde muris Nail tarafından Beyoğlu 37. Noterliğinin 16180 sayılı düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin iptali veya tenkisi istenilmiştir. Mahkemece davanın […]

Alt soya Yapılan Sağlararası Kazandırmalar Kural Olarak Miras Payına Mahsuben Yapılmış Sayılır

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/8122 K. 2009/13858 T. 13.7.2009 DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen […]