Atanmış Mirasçılar Veraset Belgesinin İptalini İsteyemezler

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2007/7698 K. 2007/11410 T. 17.7.2007 DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen […]

Miras İntikal (Veraset) Nasıl Yapılır?

Miras İntikal (Veraset) Nasıl Yapılır?

Miras İntikali (Veraset İntikali) yaşam içerisinde alınan harcama, gelir veya servet vergilerinden farklı olarak sadece servet üzerinden alınan bir vergi türüdür. Veraset ve intikal vergisi beyanı ölen bir kişinin yakınlarına veraset yoluyla intikal eden mal varlığı üzerinden tahsil edilir.

Miras Reddi (Feragat Etmek) Nasıl Yapılır? Reddi Miras İşleminin Kaç Ay (Süre) İçinde Yapılması Gerekir?

Miras Reddi (Feragat Etmek) Nasıl Yapılır? Reddi Miras İşleminin Kaç Ay (Süre) İçinde Yapılması Gerekir?

Mirasın reddi, diğer bir deyişle reddi miras; miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi olarak tanımlanabilir.

Veraset (Mirasta) Haksahibi Sistemi Nedir? Veraset Belgesi (Mirasçılık Belgesi) Nedir?

Veraset Sistemi, bir kişinin ölümü halinde terekesinin mirasçılara ne şekilde geçeceğini gösteren, miras hukukuna ilişkin bir sistemdir. Dünyada yaygın olarak uygulanan iki tür sistem vardır. İlk sistem eski Türk hukukunda ve İslam hukukunda uygulanan, mirasçıların tereke üzerinde payları oranında serbestçe tasarrufuna olanak sağlayan sistemdir. İkinci sistem ise günümüz Türk hukukunda, Alman, İsviçre hukukunda uygulanan, mirasçıların tereke üzerinde elbirliği halinde mülkiyetinin esas alan sistemdir. Bu sisteme göre mirasçılar tereke üzerinde beraber olarak mülkiyet sahibidirler ve terekenin idaresini de beraber yürütmektedirler.

Veraset İlamı Çıkarma Süresi ve Cezası?

Veraset İlamı Çıkarma Süresi; mirasçılara muris tarafından herhangi bir taşınmaz malın miras olarak kalması durumunda, mirasçıların 3 (üç) ay içerisinde veraset ilamını çıkarması gerekmektedir.
Veraset İlamı Çıkarmama Cezası; Herhangi bir cezası olmamasına karşın veraset ilamı almadığından dolayı veraset ve intikal beyannamesi vermeyen kişiler cezai durumlarla karşılaşabiliyor. Böyle bir durumda kişilerin mükellefiyeti miras olarak kalan malların idarece tespit edildiği andan itibaren başlıyor.
Veraset ilamı verilmezse cezası mevcut değildir. Fakat veraset ilamının çıkarılmaması ve dolayısıyla emlak beyanında bulunulmaması durumunda uygulanan bir ceza mevcuttur. Bu gibi durumlarda uygulanan veraset ilamı cezası ise, veraset ve intikal vergisi cezası olarak uygulanmaktadır.