Yasalara Uygun Vasiyetname Hazırlama Nasıl Yapılır?

Yasalara Uygun Vasiyetname Hazırlama, miras bırakan tarafından okunup imzalanır. Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalar. Vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra mirasbırakan, vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini memurun huzurunda iki tanığa beyan eder.

Vasiyetnamenin Olmadığı Durumlarda Miras Paylaşımı (Mal Taksimi) Nasıl Yapılır?

Vasiyetnamenin Olmadığı Durumlarda Miras Paylaşımı (Mal Taksimi) Nasıl Yapılır?

Vasiyetnamenin Olmadığı Durumlarda Miras Paylaşımı (Mal Taksimi); miras yasal mirasçılar ile atanmış mirasçılar arasında paylaşılacaktır.

Vasiyetnamenin Geçersiz Olduğu Haller Nelerdir? Hangi Hallerde Bozulur?

Vasiyetnamenin Geçersiz Olduğu Haller; Vasiyetname ölüme bağlı bir tasarruf olup miras bırakanın son arzularını içerir. Vasiyetnamenin düzenlenmesi için birtakım şekil şartları kanunda öngörülmüş olup bu şartlara uyulmaması halinde vasiyetname geçersiz kabul edilebilecektir. Türk Medeni Kanunu’na göre vasiyetname 3 (üç) farklı şekilde düzenlenebilecektir.
Miras bırakan tarafından yapılmış olan bir vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için ehliyet ve şekil şartları gerçekleşmiş olmakla beraber vasiyetnamenin hukuka ve genel ahlaka da aykırı olmaması şarttır. Aksi halde vasiyetnamenin iptal edilmesi istenebilecektir.

vasiyetname-etme-sekilleri-nelerdir-vasiyetname-nasil-yapilir

Vasiyetname Etme Şekilleri Nelerdir? Vasiyetname Nasıl Yapılır?

Vasiyetname Etme Şekilleri; resmi şekilde veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir.

Vasiyet (الوصيّة) Nedir?

Vasiyet (Miras Bırakma) Nedir?

Vasiyet, İslamda, “bitiştirmek, bağlamak; önermek” anlamlarındaki vasiyyet (çoğulu vesâyâ) fıkıhta kişinin, malını ölüm sonrasına bağlayarak bir şahsa veya hayır cihetine teberru yoluyla temlik etmesini ifade eder.
Miras bırakan mal varlığı üzerinde kanunun izin verdiği ölçüde ve yine kanunun izin verdiği şekilde düzenleme yapabilme hakkına sahiptir. Bu düzenleme miras bırakanın irade beyanı ile olmaktadır. Miras bırakanın isteklerinin ölümünden sonra sonuç doğurabilmesi için bu taleplerin hukuki bir işlem ile düzenlenmesi gerekmektedir. Bu işlemler ölüme bağlı tasarruflar olarak adlandırılmakta olup vasiyetnameler de ölüme bağlı tasarruflar arasındadır.