Yasalara Uygun Vasiyetname Hazırlama Nasıl Yapılır?

Yasalara Uygun Vasiyetname Hazırlama, miras bırakan tarafından okunup imzalanır. Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalar. Vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra mirasbırakan, vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini memurun huzurunda iki tanığa beyan eder.

81 Yaşında Yapılan Vasiyetnamede Fiil Ehliyetinin Araştırılması

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ – Esas No:2005/17880 Karar No:2006/2684 Karar Tarihi:2.3.2006 DAVA:Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen […]