Boşanan Eşler Bu Sıfatla Birbirlerinin Yasal Mirasçısı Olamazlar

DAVA: Dava dilekçesinde muris Nail tarafından Beyoğlu 37. Noterliğinin 16180 sayılı düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin iptali veya tenkisi istenilmiştir. Mahkemece davanın […]

Alt soya Yapılan Sağlararası Kazandırmalar Kural Olarak Miras Payına Mahsuben Yapılmış Sayılır

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/8122 K. 2009/13858 T. 13.7.2009 DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen […]