Veraset İlamı Çıkarma Süresi ve Cezası?

Veraset ilamı çıkarma süresi konusunda bazı farklı kaynaklarda çelişkili açıklamalar görülse de, veraset ilamı çıkarmak her hangi bir süreye tabi değildir. […]

Veraset (Mirasta) Haksahibi Sistemi Nedir? Veraset Belgesi (Mirasçılık Belgesi) Nedir?

Veraset Sistemi, bir kişinin ölümü halinde terekesinin mirasçılara ne şekilde geçeceğini gösteren, miras hukukuna ilişkin bir sistemdir. Dünyada yaygın olarak uygulanan iki tür sistem vardır. İlk sistem eski Türk hukukunda ve İslam hukukunda uygulanan, mirasçıların tereke üzerinde payları oranında serbestçe tasarrufuna olanak sağlayan sistemdir. İkinci sistem ise günümüz Türk hukukunda, Alman, İsviçre hukukunda uygulanan, mirasçıların tereke üzerinde elbirliği halinde mülkiyetinin esas alan sistemdir. Bu sisteme göre mirasçılar tereke üzerinde beraber olarak mülkiyet sahibidirler ve terekenin idaresini de beraber yürütmektedirler.