Miras Tapu İptali Ve Tescili Dilekçe Örneği

Miras Tapu İptali Ve Tescili Davası Dilekçesi; Ölünceye Kadar Bakma Vaadi Sözleşmesinin iptalini istemi talebi.

Muris İle Üçüncü Şahıs Arasında Miras Sözleşmesi Örneği

Muris İle Üçüncü Şahıs Arasında Miras Sözleşmesi Örneği; Vefat eden kişinin, bakım vaadi ile üçüncü şahıs arasında vasiyet beyanını içerir.

Muris İle Mirasçılar Arasında – Bedelli Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Muris İle Mirasçılar Arasında – Bedelli – Kısmi Feragat Mirastan Feragat Sözleşmesi; Mirasçı ‘nın bedel karşılığında Mirastan Feragat beyanı.

Ana-Oğul Arasında Ölünceye Kadar Bakma Akdinin Yapılmasını Engelleyen Yasal Bir Hüküm Yoktur

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2004/205 K. 2004/1585 T. 8.3.2004 DAVA: Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 30.10.1995 gününde verilen dilekçe […]

Muris Muvazaası (Aldatma,Çıkar Sağlamak) Ne Anlama Gelir?

Türk Hukukunda bir sözleşmenin, anlaşmanın yapılmasında gösterilen iradenin gerçek olması gerektiği kabul edilmektedir. Tüm sözleşmeler buna göre yapılmalıdır. Ancak bazen […]