Ana-Oğul Arasında Ölünceye Kadar Bakma Akdinin Yapılmasını Engelleyen Yasal Bir Hüküm Yoktur

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2004/205 K. 2004/1585 T. 8.3.2004 DAVA: Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 30.10.1995 gününde verilen dilekçe […]

Muris Muvazaası (Aldatma,Çıkar Sağlamak) Ne Anlama Gelir?

Türk Hukukunda bir sözleşmenin, anlaşmanın yapılmasında gösterilen iradenin gerçek olması gerektiği kabul edilmektedir. Tüm sözleşmeler buna göre yapılmalıdır. Ancak bazen […]