Tapu Şerhi Nasıl İptal Edilir

İçindekiler

Şerh hukuk alanında kişisel hakları geçici tescilleri ve sınırlamalarının tapu evrakında belirten yazıların genel adına şerh denmektedir. Şerh nedir diye sorulduğunda hukuki sözlüklerde bu şekliyle bulunmaktadırKarara şerh nasıl konur diye sorulursa örnek olarak aile konutu şerhi konulduğu durumlarda bu konut ile ilgili tasarruf haklarında belirli kısıtlamaların olmasıdır.

Tapuya Şerh Nasıl Konmaktadır?

Tapuya şerh koymak demek taşınamaz mülk sahibinin bizzat kendi hakları doğrultusunda belli başlı kısıtlamalar getirir. Çünkü hak sahiplerinden malını korumak ister. Bu kısıtlamalar kanun çerçevesince onaylanmıştır. Mülk sahibi olan kişinin en önemli haklarından bir tanesidir. Özellikle alım satım ve kira işlemleri sırasında karşılaşılan bu durum beş sene gibi uzun bir süre zarfı için geçerli olmaktadır. Beş yılın sonunda ise anlaşmanın yenilenmesi gerekmektedir. Tapuya şerh koymak tedbir maksadı ile yapılan bir işlemdir. Özellikle de mallarını satışa sunan kişiler bu yola başvurmayı tercik etmektedirler. Bu şerh koyma işlemi ile mal varlıklarını en iyi bir biçimde koruma altına alırlar.

Tapuya Şerh Koyma İşlemleri Nelerdir?

Tapu şerh edilmesi işlemleri sırasında, öteki hak sahiplerinin izni olması gerek yoktur. Ancak satış vaadi sözleşmelerinin tapuya şerh düşme işlemleri yapılırken taraflardan herhangi birinin talep etmesine bakılmaktadır. Kar karşılığı olan inşaat anlaşmalarında tapuya şerh konması işleminde ise noter eliyle tanzim edilen inşaat anlaşmaları söz konudur. Taraflar arasında hazırlanan anlaşmanın şerh edilmesi mümkün olmamaktadır.

Şahsi Hakların Şerhi İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Hâsılat kirası ve kira için kira anlaşması İştira anlaşmasından doğan şufa, bağışlama vaadi, satış vaadi ve kat karşılığı inşaat hakkı elde edebilmek için noterde düzenlenmiş bir sözleşme Satış akdinden farklı olarak düzenlenmiş olan vefa, bağış akdinden farklı olarak düzenlenmiş olan rücu ve rehinden farklı olarak düzenlenmiş olan serbest derecede istifade hakkı için noterde düzenlenmiş anlaşma.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir