Miras Tapu İptali Ve Tescili Dilekçe Örneği

Miras Tapu İptali Ve Tescili Davası Dilekçesi; Ölünceye Kadar Bakma Vaadi Sözleşmesinin iptalini istemi talebi.

Muris İle Mirasçılar Arasında Miras Payının Devri Sözleşmesi Örneği

Muris İle Mirasçılar Arasında Miras Payının Devri Sözleşmesi Örneği; Mirasçı ‘nın bedel karşılığında, Mirasını diğer Mirasçıya Devir beyanı.

Muris İle Mirasçılar Arasında – Bedelsiz Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Muris İle Mirasçılar Arasında – Bedelsiz Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği; Mirasçı ‘nın bedelsiz olarak Mirastan Feragat ettiği beyanı.

Muris İle Mirasçılar Arasında – Bedelli Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Muris İle Mirasçılar Arasında – Bedelli – Kısmi Feragat Mirastan Feragat Sözleşmesi; Mirasçı ‘nın bedel karşılığında Mirastan Feragat beyanı.