Eşler Arasında Miras Sözleşmesi Örneği

Eşler Arasında Miras Sözleşmesi Örneği olarak;Eşler arasında karşılıklı olarak hakların kendilerine intikal edeceğine dair beyanlarını kapsar.

Eşler Arasında Mirastan Feragat Sözleşmesi

Eşler Arasında Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği olarak, eşler asında karşılıklı olarak feragat ettiğine dair beyanlarını kapsar.