Miras Tapu İptali Ve Tescili Dilekçe Örneği

Miras Tapu İptali Ve Tescili Davası Dilekçesi; Ölünceye Kadar Bakma Vaadi Sözleşmesinin iptalini istemi talebi.

Mirasın Geri Alınması Dilekçe Örneği

Mirasta İade (Geri Verme) Davası Dilekçesi Örneği? Mirasta Denkleştirme ile Bağışlananın Geri Alınması İçin dava dilekçesi talep istemi.

Veraset İlamının (Mirasçılık Belgesi) İptali İçin Dilekçe Örneği

Veraset İlamının (Mirasçılık Belgesi) İptali İçin Dilekçe Örneği; Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi ‘ne davaya başvuruda kullanılacak dilekçe.

Reddi Miras, Mirasın Reddedilmesi Dilekçe Örneği

Reddi Miras, Mirasın Reddedilmesi Dilekçe Örneği; Murisin (Vefat Eden Kişi) bıraktığı mirası reddetmeye ilişkin talep dilekçesidir.

Muris İle Mirasçılar Arasında Miras Payının Devri Sözleşmesi Örneği

Muris İle Mirasçılar Arasında Miras Payının Devri Sözleşmesi Örneği; Mirasçı ‘nın bedel karşılığında, Mirasını diğer Mirasçıya Devir beyanı.