Miras Tapu İptali Ve Tescili Dilekçe Örneği

Miras Tapu İptali Ve Tescili Davası Dilekçesi; Ölünceye Kadar Bakma Vaadi Sözleşmesinin iptalini istemi talebi.

Baba Ölünce Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Babanın vefatı ardından tatsızlıklar yaşanabiliyor. Bu tatsızlıkların yaşanmaması adına, kanunların koyduğu şartlar önem arz etmektedir. Miras paylaşımı, Kanunlarda mirasçıların mirastan […]

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Dilekçe Örneği?

Veraset İlamı Dava (Mirasçılık Belgesi) Dilekçesi Örneği? Sulh Hukuk Mahkemesinden Hasımsız Dava Açılması Veraset İlamı verilmesi talebidir.

Muris İle Üçüncü Şahıs Arasında Miras Sözleşmesi Örneği

Muris İle Üçüncü Şahıs Arasında Miras Sözleşmesi Örneği; Vefat eden kişinin, bakım vaadi ile üçüncü şahıs arasında vasiyet beyanını içerir.

Muris İle Mirasçılar Arasında Miras Payının Devri Sözleşmesi Örneği

Muris İle Mirasçılar Arasında Miras Payının Devri Sözleşmesi Örneği; Mirasçı ‘nın bedel karşılığında, Mirasını diğer Mirasçıya Devir beyanı.