Miras Sözleşmesinin İptali İçin Dilekçe Örneği

Miras Sözleşmesinin İptali İçin Dava Dilekçesi; Miras bırakanın yaptığı Miras sözleşmesi, şekil şartına uygun düzenlenmediğinden iptal istemi.

Miras Sözleşmesi Örneği

Miras Sözleşmesi Örneği; Mirasçıların malik bulundukları her türlü malların mirasçılar arasında payları oranında paylaştırılmasını ifade eder.

Miras Ortaklığının Giderilmesi Dilekçe Örneği (İzale-i Şuyu Davası)

Miras Hukuku Ortaklığın Giderilmesi Davası , İzale-i Şüyu Dava (Satış Yoluyla) Ortaklığın satış yoluyla giderilmesi talepli dilekçe örneğidir.

Miras İntikali İçin Vekaletname Örneği

Miras İntikali İçin Vekaletname Örneği; Muris ve Murisi Evvellerinin Vukuu Vefatı Nedeni İle Mirasçılara İntikali İçin birisine Yetki Vermek.

Bağışlanan Kira Gelirinin Tasarruf Nisabını Aşıp Aşmadığı Tespit Edilmelidir

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/18754 K. 2007/13843 T. 18.10.2007 DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen […]