Miras Sözleşmesi Örneği

MİRAS SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR :

İşbu paylaşma sözleşmesi ……………. Tarihinde vefat eden ………… nüfusuna kayıtlı, …………’dan doğma, ………’dan olma muris …………….’nın sözleşme ekindeki veraset ilamıyla resmiyet kazanmış olan mirasçıları ………. Nüfusuna kayıtlı ……… doğumlu ……… Nüfusuna kayıtlı ……………. Doğumlu ve ……….nüfusuna kayıtlı…………. Doğumlu ………arasında imzalanmıştır.

KONU:

İşbu sözleşme muris ………..’den mirasçılara intikal eden ve mirasçıların iştirak halinde malik bulundukları her türlü malların
mirasçılar arasında payları oranında paylaştırılmasını ve sicile kaydını sağlamak amacıyla mirasçı taraflar arasında.

PAYLAŞIM HÜKÜMLERİ:

1 .. İLİ………ilçesi …… köyü ….. mevkiinde bulunan ve tapunun …… parsel numarasında kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmaz taraflardan ….. ile ……… adına %50 Hisseyle tescil edilecektir.
2 .. İLİ………ilçesi …… köyü ….. mevkiinde bulunan ve tapunun …… parsel numarasında kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmaz taraflardan …. ….. ile ……… adına ………hisselerle tapuya tescil edilecektir.

NETİCE:

Yukarıdaki kimlik bilgileri yazılı murisin ekteki veraset ilamı gereği yasal mirasçıları bulunan ve yukarıda kimlik bilgileri yazılı
olan biz taraflar, muristen intikal eden ve iştirak halinde maliki bulunduğumuz malları yukarıda beraber belirlediğimiz
hükümler çerçevesinde paylaşmayı kabul ettiğimiz, söz konusu taşınır ve taşınmaz malların belirlediğimiz oranlarda sicillerine
kaydedilmelerinde mutabık olduğumuzu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza İmza

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir