Miras Ortaklığının Giderilmesi İçin Dilekçe Örneği – İzale-i Şuyu Davası

…………………………….SULH HUKUK MAHKEMESİ ‘NE

DAVACI : AD SOYADI-T.C.NO-ADRES
VEKİLİ : Avukat (AD SOYADI-T.C.NO-ADRES)
DAVALILAR : AD SOYADI-T.C.NO-ADRES
DAVA KONUSU : İzale-i Şüyu(Ortaklığın giderilmesi)
DAVA DEĞERİ : …………₺ (TÜRKLİRASI)

AÇIKLAMALAR :

Babam ../../.. tarihinde vefat etti. Geriye miras olarak ……………….. ili, ………… ilçesi, ………… Mahallesi,…ada,…pafta ….parselde kayıtlı bulunan ev kaldı. Bu taşınmaza iştirak halinde malik bulunmaktayız. Kardeşlerimle anlaşarak anılan taşınmazı paylaşma imkanımız olmamıştır.
Söz konusu taşınmazın ayni taksimi mümkün olmadığından satış yolu ile ortaklığın giderilmesini istiyorum.
Yine aramızda anlaşarak bu konuyu çözemediğimiz için söz konusu taşınmazın satılmak sureti ile ortaklığın giderilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER : Her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER : TMK m.651 ve ilgili yasal mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, babamdan intikal eden ….. ili, …. ilçesi, …………….. Mahallesi,…ada,…pafta ….parselde kayıtlı bulunan taşınmaz maldaki ortaklığın ayni taksimi mümkün olmadığından taşınmazın satışı suretiyle giderilmesine, masrafların ortaklar arasında paylaştırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. …/…/…
Davacı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir