Veraset İlamının (Mirasçılık Belgesi) İptali İçin Dilekçe Örneği

………………………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ ‘NE

DAVACI : AD SOYADI-TC NO-ADRES

DAVALI : HASIMSIZ (AD SOYADI-TC NO-ADRES)

DAVA KONUSU : Veraset İlamının (Mirasçılık Belgesi) İptali Talebi

AÇIKLAMALAR :

Ben talepte bulunan şahıs olarak ……. Sulh Hukuk Mahkemesi ‘nce alınmış olan …… sayılı Veraset İlamının …/…/…….tarihinde vefat etmiş olan …….. yani babam dan kalmış olan miras hakkından dolayı çıkartılmış olan Veraset İlamında davalı olduğum şahıs rahmetli babamın eski eşi olmakta ve babamın vefatından önce boşanmış olmaları nedeni ile davalı tarafın talebi doğrultusunda çıkartılmış olan Veraset İlamının usulsüz olması ve davalının hiçbir yasal hakkı olmaması nedeni ile iş bu dilekçem ile mahkemeniz tarafından alınmış olan Veraset İlamının İptali için bu davanın açılması hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: İlgili mevzuat.

DELİLLER : Nüfus Kayıt Örneği, Veraset İlamı, Her Türlü Yasal Olan Delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıdaki ifadem de izah etmiş olduğum nedenlerden dolayı davacı olarak davalı tarafın almış olduğu veraset ilamının usulsüz olması nedeni ile alınmış olan Veraset İlamının İptalini talep ederek bu dilekçem ile gerekli olan işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim. …../……/……..

DAVACI
AD SOYADI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir