İçindekiler

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nasıl Verilir?

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Verilme Zamanı?

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise; Mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde, Mükellefler yabancı bir memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,

Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise; Mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,

Mükellefler ölenin bulunduğu memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde, Mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde,

Gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden 1 ay içinde verilir.

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde,

Gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, ikramiye kazananlardan kesilen veraset ve intikal
vergisine ilişkin beyanname bunları düzenleyenler tarafından yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar verilir.

Vergi Usul Kanunu’nda sadece veraset ve intikal vergisi için geçerli olmak üzere iki ek beyan süresi düzenlenmiştir. Buna göre:

Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemi yapmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyaı cezası kesilmez ve gecikme faizi de hesaplanmaz.

Ayrıca mükellefe tebliğ edilmek şartı ile yeniden 15 günlük süre verilir.

Beyanname bu sürede verilirse yine vergi ziyaı olmamış sayılır.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin birinci ek süreden sonra fakat ikinci ek süreye ilişkin tebligat yapılmadan önce mükellefler tarafından verilmesi halinde ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir.

Beyannamenin idare (ilgili vergi dairesi müdürlüğü) tarafından tebligat yapılarak ikinci 15 günlük ek süre içinde verilmesi halinde, birinci derecede usulsüzlük cezası kesilir.

Beyannamenin idare tarafından tebligat yapılarak ikinci 15 günlük süreden sonra verilmesi veya hiç verilmemesi halinde ise söz konusu usulsüzlük fiili aynı zamanda re’sen takdiri gerektirdiğinden, birinci derece usulsüzlük cezası iki kat olarak kesilir, bu ceza Vergi Usul Kanunu’nun 336’ncı maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası ile kıyaslanır ve miktar itibariyle ağır olan uygulanır.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin süresinde beyan edilmemesi durumunda usulsüzlük cezalarının her mükellef için ayrı ayrı kesilmesi gerekmektedir.

Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesine Eklenecek Belgeler Nelerdir?

Kendilerine veraset yoluyla veya ivazsız suretle intikal eden mallar dolayısıyla veraset ve intikal vergisi beyannamesi düzenleyenler, beyannameyi ilgili vergi dairesine verirken intikal eden malların çeşidine göre aşağıdaki belgeleri beyannameye ekleyeceklerdir.

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi),

Vasiyetname,

Miras Mukavelenamesi,

Borç Ve Masraflara Ait Belgeler,

Ticari Bilanço Ve Gelir Tablosu,

Gayrimenkuller İçin Tapunun Fotokopisi Ve Emlak Vergisi Değerini Gösteren İlgili Belediyeden Alınmış Bir Belge,

Araç Ve Tescile Tabi Diğer Menkuller İçin Tescil Belgesinin Fotokopisi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir