Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Dilekçe Örneği?

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ ‘NE

DAVACI : AD SOYADI-TC NO-ADRES

DAVALI : Hasımsız (AD SOYADI-TC NO-ADRES)

DAVA : Mirasçılık Belgesi Verilmesi (Veraset İlamı).

Miras Bırakan:……….; …. ve …. olma, …/…./…. doğumlu, … (il) … (ilçe) Cilt:… Aile Sıra No:… Birey Sıra No:… de nüfusa kayıtlı …/…/….. tarihinde vefat etti.

Maddi Sebepler:

1-Yukarıda kimlik bilgileri yazılı Mirasbırakanım vefat ederek geride mirasçı olarak (EŞİ…… İLE ÇOCUKLARI …… VE C…….. ‘yi bırakmıştır. Başkaca gaip veya sağ mirasçısı yoktur.

2-Miras intikal ve paylaşma işlerinde kullanılmak üzere Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) verilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu ortaya çıktı.

Hukuki Sebepler: Türk Medeni Kanunu’nun 495 ve devamı maddeleri

Deliller : Nüfus Kayıtları vs. deliller

Sonuç İstem : Yukarıda açık kimliği yazılı Mirasbırakanım’ın mirasçılık belgesinin tanzim olunarak tarafıma verilmesini en derin saygılarımla arz ve talep ederim. …/…./…..

DAVACI
AD SOYADI


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir