Veraset İlamı İçin Yetki Belgesi Talebi Dilekçesi Örneği?

……………………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ’NE

DOSYA NO : ……/…….Esas

Dosyamız borçlusu ………………..’nın, vefat etmiş olduğu tarafımızca haricen öğrenilmekle, borçlunun yasal mirasçılarının tespiti ve mirasçılar aleyhine takip başlatabilmek amacıyla, Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) çıkarabilmek için tarafımıza yetki verilmesini talep ederiz. …/…./…..

Alacaklı Vekili

Avukat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir