Reddi Miras, Mirasın Reddedilmesi Dilekçe Örneği

……………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ ‘NE

DAVACILAR : AD SOYAD-TC NO
ADRES :

DAVALI : Hasımsız (AD SOYAD-TC NO)
DAVA : Mirasın Reddi.

AÇIKLAMALAR

Murisimiz olan ……………. …./…../….. tarihinde vefat etmiştir. Geriye mirasçısı ben eşi ve müşterek çocuklarımız, ……….., ……………., ……………. kalmıştır. Menkul, gayrimenkul ve tüm mallarını ve borçlarını RED ediyoruz

Murisimiz ……………….’ın vefatı ile adına Alacak, borç, menkul ve gayrimenkul taşınmazlar varsa tümünü RED ediyoruz. Mirasçıları olarak tüm alacaklarından ve borçlarından ve ayrıca menkul ve gayrimenkul taşınmazlarını istemiyoruz yasal süresi içinde MİRASI REDDİNE karar verilmesini istiyoruz.

Bu nedenle MİRASIN REDDİ davası açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER : Nüfus kayıtları, vs. deliller.

HUKUKİ NEDENLER : İlgili Mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğim üzere, murisimizin …………………….. ……./…../…… tarihinde vefatı etmiştir. Geriye kalan mirasçıları ben davacı ve müşterek Çocuklarımız yasal süresi içinde davamızı açmış bulunuyoruz murisin adına Alacak, borç, menkul ve gayrimenkul taşınmazları, MİRASI varsa RED ediyoruz.

MİRASIN REDDİ kararının verilmesini saygılarımla arz ederim. ……/…..

DAVACI DAVACI DAVACI DAVACI
AD SOYAD AD SOYAD A D SOYAD AD SOYAD

EKİ:
Nüfus Cüzdan Sureti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir