Muris İle Mirasçılar Arasında – Bedelsiz Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Mirastan Feragat Sözleşmesi yapmak isteyen ( ) adlı mirasçı şu suretle söze başladı;” ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı murisimden bana intikal etmesi gereken tüm miras hak ve hissemden hiçbir bedel almaksızın, bedelsiz olarak diğer mirasçılar lehine tamamen feragat ettiğimi, bu nedenle murisimin vefatı halinde kendisinin mirasından hiçbir hak talep etmeyeceğimi ve bu feragatimin alt soyumu da bağlayacağını, hiçbir baskı ve etki altında kalmaksızın, tamamen kendi istek ve irademle murisimin mirasından feragat ettiğimi beyan ederim.” diye sözlerini bitirdi.

Diğer taraf ( ) adlı muris şu suretle söze başladı;” Ben de ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı müstakbel mirasçımın yukarıdaki beyanlarını aynen kabul ediyorum. Kendisi hiçbir bedel ve karşılık almaksızın mirasımdan diğer mirasçılar lehine feragat etmiş olup, Müstakbel mirasçım, benim ölümüm halinde, mirasımdan hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağı gibi, bu mirastan feragat sözleşmesi onun alt soyu içinde geçerli olacaktır.” diye sözlerini bitirdi.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Ve Hükümlerine İlişkin Bazı Sorunlar

Feragat sözleşmesinin karşılıklı (ivazlı) veya karşılıksız (ivazsız) yapılması mümkün olmakla birlikte uygulamada genellikle karşılıklı yapılmaktadır. Karşılıklı feragatte mirasçının aldığı karşılık, Medeni Kanunun 565. maddesinin ikinci bendinde “Miras haklarının ölümden önce tasfiyesi maksadıyla yapılan kazandırmalar” olarak ifade edilmektedir. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, feragatin bu türünde feragat eden mirasçı ileride doğması muhtemel olan miras hakkını peşinen almış olmaktadır. Bu noktada, mirasçının aldığı karşılığın ileride doğması muhtemel saklı payından az olmasının da bir önemi yoktur. Bu sebeple feragat eden mirasçı, aldığı karşılığın saklı payından daha az olduğuna ilişkin bir itirazda bulunamaz. Bunun gibi mirasbırakan da verdiği karşılığı daha sonra, feragat eden mirasçının mirasçı olmasını engelleyen şartlar meydana geldiğinde geri isteyemez.

Medeni Kanunumuzun 528. maddesinin üçüncü fıkrasına göre “bir karşılık sağlanarak Mirastan Feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur.” Bu düzenlemenin karşıt anlamına göre, feragatin ivazsız olması durumunda, feragat eden mirasçının altsoyu, mirasçılık sıfatını kaybetmez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir