Muris İle Mirasçılar Arasında – Bedelli Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Mirastan Feragat Sözleşmesi yapmak isteyen ( ) adlı mirasçı şu suretle söze başladı: “ ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı murisimden bana intikal etmesi gereken tüm miras hak ve hissemden ( ) TL bedel karşılığında diğer mirasçılar lehine tamamen feragat ettiğimi, feragat bedelini tamamen ve nakden murisimden aldığımı, murisimden hiçbir hak ve alacağımın kalmadığını, vefatı halinde murisimin mirasından hiçbir hak talep etmeyeceğimi ve bu feragatimin alt soyumu da bağlayacağını, hiçbir baskı ve etki altında kalmaksızın, serbest irademle murisimin mirasından feragat ettiğimi beyan ederim” diye sözlerini bitirdi.

Diğer taraf olan ( ) adlı muris şu suretle söze başladı: “Ben de ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı müstakbel mirasçımın ( ) bedel karşılığında diğer mirasçılar lehine mirasımdan feragat etmesini kabul ediyorum. Feragat bedelini tamamen ve nakden kendisine ödedim. ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı müstakbel mirasçım, ölümüm halinde mirasımdan hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağı gibi, bu mirastan feragat sözleşmesi, feragat eden mirasçımın alt soyu için de geçerli olacaktır.” diye sözlerini bitirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir