Muris İle Mirasçılar Arasında Miras Payının Devri Sözleşmesi Örneği

Miras Payının Devrine muvafakat eden ( ) adlı müstakbel muris şu suretle söze başladı: “Müstakbel mirasçım olan ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı kişiye benden intikal edecek olan yasal miras hissesinin tamamını ( ) bedel karşılığında ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı diğer mirasçıma devir etmesine muvafakat ediyorum.” diye sözlerini bitirdi.

Miras Sözleşmesi yapmak isteyen ve miras hissesini devir ve temlik etmek isteyen ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı müstakbel mirasçı olan kişi şu suretle söze başladı. “( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı müstakbel murisimden bana intikal edecek olan miras hissemin tamamını ( ) bedelle, ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı devir alan diğer mirasçıya devir ve temlik ediyorum. Devir bedelini tamamen kendisinden aldım, alacağım kalmadı.

Murisimin ölümünden sonra, bana da intikal etmesi gereken yasal miras hissemin tamamı, kendisine devir ve temlikte bulunduğum ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı diğer mirasçıya ait olacaktır. Murisimin mirasından hiçbir hak talebinde bulunmayacağım.” diye sözlerini bitirdi.

Miras Sözleşmesi yapmak isteyen ve miras hissesini devir ve temlik alan Müstakbel Mirasçı şu suretle söze başladı.”( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı devir eden mirasçının yukarıdaki beyanlarını aynen kabul ediyorum. Müstakbel murisimizin muvafakati ile kendisine intikal edecek olan yasal miras hissesinin tamamını ( ) bedelle devir ve temlik aldım. Devir bedelinin tamamını devir eden mirasçıya ödedim. Müstakbel murisimizin ölümünden sonra, Miras Payını bana Devir eden ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı devir eden mirasçının yasal miras hissesi de bana ait olacaktır.” diyerek sözlerini bitirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir