Muris İle Mirasçılar Arasında Bedelli Muayyen Mal Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Mirastan Feragat Sözleşmesi yapmak isteyen ( ) adlı mirasçı şu suretle söze başladı: “( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı murisimden bana intikal edecek ( ) kayıtlı gayrimenkuldeki yasal miras hak ve hissemden ( ) bedel mukabilinde ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı mirasçı lehine feragat ediyorum. Feragat bedelini tamamen ve nakden ( ) adlı mirasçıdan aldım, hiçbir hak ve alacağımın kalmadı. Bu nedenle murisimin vefatı halinde tarafıma intikal etmesi gereken yukarıda niteliklerini belirttiğim gayrimenkuldeki yasal miras hissem ( ) adlı mirasçıya ait olacaktır. Bu feragatimin alt soyumu da bağlayacağını, hiçbir baskı ve etki altında kalmaksızın, tamamen kendi istek ve irademle, murisimden tarafıma intikal edecek mezkur dairedeki yasal miras hissemden ( ) adlı mirasçı lehine feragat ettiğimi beyan ederim” diye sözlerini bitirdi.

Diğer taraf (    ) adlı muris şu suretle söze başladı: “Bende müstakbel mirasçım olan (    ) T.C. kimlik numaralı (    ) adlı  adlı kişinin (    ) bedel karşılığında kendisine benden intikal edecek yukarıda niteliklerini belirttiği gayrimenkuldeki yasal miras hissesinden (    ) adlı kişi lehine feragat etmesini kabul ediyorum. Feragat bedeli lehine feragat ettiği (    ) adlı kişi tarafından kendisine tamamen ödenmiştir. Bu mirastan feragat sözleşmesi, feragat eden müstakbel mirasçımın  alt soyu içinde geçerli olacaktır.” diye sözlerini bitirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir