Muris İle Mirasçılar Arasında – Bedelli – Kısmi Feragat Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Mirastan Feragat Sözleşmesi yapmak isteyen ( ) adlı mirasçı şu suretle söze başladı: “ ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı murisimden tarafıma intikal etmesi gereken yasal miras hak ve hissemin % ( ) oranından ( ) TL bedel mukabilinde ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı mirasçı lehine feragat ettiğimi, feragat bedelini tamamen ve nakden ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı mirasçıdan aldığımı, hiçbir hak ve alacağımın kalmadığını, bu nedenle murisimizin vefatı halinde tarafıma intikal etmesi gereken yasal miras hissemin % ( ) oranından ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı lehine feragat edilen mirasçıya ait olacaktır. Bu feragatimin alt soyumu da bağlayacağını, hiçbir baskı ve etki altında kalmaksızın, tamamen kendi istek ve irademle murisimden tarafıma intikal edecek yasal miras hissemin yarısından, ( ) T.C. kimlik numaralı ( )adlı mirasçı lehine feragat ettiğimi beyan ederim” diye sözlerini bitirdi.

Diğer taraf ( ) adlı muris şu suretle söze başladı: “Ben de ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı müstakbel mirasçımın ( ) TL bedel karşılığında kendisine intikal edecek yasal miras hissesinin % ( ) oranından ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı mirasçı lehine feragat etmesini kabul ediyorum. Feragat bedeli lehine feragat ettiği ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı mirasçı tarafından feragat eden mirasçıya tamamen ödenmiştir. Bu mirastan feragat sözleşmesi devir eden müstakbel mirasçımın alt soyu içinde geçerli olacaktır.” diye sözlerini bitirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir