Muris İle Mirasçı Ve Üçüncü Şahıs Arasında Miras Payının Devri Sözleşmesi Örneği

Düzenleme Şeklinde Miras Payının Devri Sözleşmesi Örneği

Miras Sözleşmesi Şeklinde – Muris İle Mirasçı Ve 3. Şahıs Arasında

Miras hissesinin devrine muvafakat eden ( ) adlı müstakbel muris şu suretle söze başladı: “Müstakbel mirasçım olan ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı mirasçının benden intikal edecek olan yasal miras hissesinin tamamını ( ) bedel karşılığında, ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı mirasçım olmayan kişiye devir etmesine, muvafakat ediyorum.” diye sözlerini bitirdi.

Müstakbel mirasçı olan ( ) adlı kişi şu suretle söze başladı. “Müstakbel murisim olan ( ) adlı kişiden tarafıma intikal edecek olan yasal miras hissemin tamamını ( ) bedelle, ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı kişiye devir ve temlik ediyorum. Devir bedelini tamamen kendisinden aldım, alacağım kalmadı. ( ) adlı müstakbel murisimin ölümünden sonra bana da intikal etmesi gereken yasal miras hissemin tamamı, ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı mirasçı olmayan kişiye ait olacaktır. ( ) adlı müstakbel murisimin mirasından hiçbir hak talebinde bulunmayacağım.” diye sözlerini bitirdi.

Devir ve temlik alan ( ) adlı kişi şu suretle söze başladı.”( ) adlı müstakbel muristen ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı mirasçıya intikal edecek olan yasal miras hissesini tarafıma ( ) bedelle devir ve temlik eden mirasçının yukarıdaki beyanlarını aynen kabul ediyorum. Müstakbel murisinin muvafakati ile kendisine intikal edecek olan yasal miras hissesinin tamamını ( ) bedelle devir ve temlik aldım. Devir bedelini tamamen mirasçıya ödedim. Müstakbel murisin ölümünden sonra, miras hissesini bana devir eden ( ) T.C. kimlik numaralı ( ) adlı mirasçının yasal miras hissesi bana ait olacaktır.” diyerek sözlerini bitirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir