Miras Vekaleten Veraset İlamı Talep Dilekçe Örneği

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ ‘NE

AD SOYAD VE AD SOYAD :
ADINA VELAYETEN : AD SOYADI-TC NO-ADRES
DAVACI : AD SOYADI-TC NO-ADRES
DAVALI : HASIMSIZ

DAVA KONUSU : VERASET İLAMI

AÇIKLAMALAR : Kızlarımın Murisi olan eski eşim ……………….- …./…../…… tarihinde vefat etmiş olup vefatından sonra yasal mirasçısı olarak,

  1. Kızı, AD SOYAD                                      
  2. Kızı, AD SOYAD
  3. Oğlu, AD SOYAD

Bizlere kalmıştır. Başkaca mirasçısı bulunmamakta olup yasal işlemlerin yürütülmesi için veraset kararına gereksinim duyulduğundan işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

DELİLLER : Nüfus kayıtları, vs. deliller.

HUKUKİ NEDENLER : TMK. ‘nun ilgili mevzuatı.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığım üzere murisimizin vefatı nedeniyle geriye kalan yasal mirasçılarının tespiti ile pay oranlarını gösterir VERASET kararı verilmesini arz ve talep ederim. …./…../…..

Saygılarımla,

ADINA VEKALETEN
DAVACI : ………………..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir