Mirasçılık Belgesi Alma Dilekçe Örneği

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ ’NE

DAVACI : AD SOYADI-TC NO-ADRES
DAVALI : HASIMSIZ (AD SOYADI-TC NO-ADRES)
DAVA : Veraset İlamı. (Mirasçılık Belgesi Verilmesi)

AÇIKLAMALAR:

1- Babam ………………. , ……………….. tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçı olarak annem (murisin eşi)…………………….., çocukları olarak kardeşim ……………..ve ben……………….. kalmışlardır.
2- Murisin başkaca kanuni ve mansup mirasçıları bulunmamaktadır.
3- Bazı resmi kurumlarda kullanılması zorunlu bulunduğundan muris …………………………in mirasçılarını gösterir Veraset ilamının tarafımıza verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: Medeni Kanunu ‘nun ilgili maddeleri, her türlü delil ve tanıklar.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edildiği gibi, Muris ……………… ‘nın mirasçılarını gösterir Veraset Belgesinin tarafımıza verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…./….

Davacı
Ad-Soyadı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir