Ölen Kişinin Mirası Hangi Halde Devlete Kalır?
Miras bırakanın birinci, ikinci, üçüncü derece hısımları, evlatlığı ve sağ kalan eşi yoksa ve yine miras bırakan mirasının tamamını sağlığında ölüme bağlı bir tasarrufa konu etmemişse mirasın tamamı devlete kalır.

Devletin Mirasçı Olma Sıfatı Var Mıdır?
İlk üç zümrede mirasçı yoksa eş de sağ değilse ve miras bırakan ölüme bağlı tasarruf ile mirasçı atamamışsa devlet yasal mirasçı sıfatı ile mirası kazanmaktadır. Ayrıca devlet ölüme bağlı tasarruf ile de atanmış mirasçı sıfatına sahip olabilir.

Devletin Mirasçı Olmasının Diğer Kişilerin Mirasçı Olmasından Farkı Nedir?
Miras bırakanın terekesindeki borçlarından dolayı diğer mirasçılar hem terekedeki mallar ile hem de kendi kişisel malvarlıklarıyla sorumludur. Devlet ise miras bırakanın terekesindeki borçlardan sadece tereke malları ile sorumludur.

Devlet Miras Bırakanın Borçlarından SorumluMudur?
Devletin mirasçılığı diğer mirasçılıklardan farklıdır. Devlet, ölenin borçlarından kendisine kalan miras kadar sorumludur. Oysa, mirasçılar, ölenin borçlarından tüm mal varlıklarıyla müteselsilen sorumludurlar.

Hazine Gaiplik Kararı Verilmesini İsteyebilir Mi?
Sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin mal varlığı veya ona düşen miras payı 10 yıl resmen yönetilirse ya da mal varlığı böyle yönetilenin 100 yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazinenin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir