Miras Reddi (Feragat Etmek) Nasıl Yapılır? Reddi Miras İşleminin Kaç Ay (Süre) İçinde Yapılması Gerekir?

Miras Reddi (Feragat Etmek) Nasıl Yapılır? Reddi Miras İşleminin Kaç Ay (Süre) İçinde Yapılması Gerekir?

Mirasın reddi, diğer bir deyişle reddi miras; miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi olarak tanımlanabilir.

Vasiyetnamenin Olmadığı Durumlarda Miras Paylaşımı (Mal Taksimi) Nasıl Yapılır?

Vasiyetnamenin Olmadığı Durumlarda Miras Paylaşımı (Mal Taksimi) Nasıl Yapılır?

Vasiyetnamenin Olmadığı Durumlarda Miras Paylaşımı (Mal Taksimi); miras yasal mirasçılar ile atanmış mirasçılar arasında paylaşılacaktır.

Vasiyet (الوصيّة) Nedir?

Vasiyet (Miras Bırakma) Nedir?

Vasiyet, İslamda, “bitiştirmek, bağlamak; önermek” anlamlarındaki vasiyyet (çoğulu vesâyâ) fıkıhta kişinin, malını ölüm sonrasına bağlayarak bir şahsa veya hayır cihetine teberru yoluyla temlik etmesini ifade eder.
Miras bırakan mal varlığı üzerinde kanunun izin verdiği ölçüde ve yine kanunun izin verdiği şekilde düzenleme yapabilme hakkına sahiptir. Bu düzenleme miras bırakanın irade beyanı ile olmaktadır. Miras bırakanın isteklerinin ölümünden sonra sonuç doğurabilmesi için bu taleplerin hukuki bir işlem ile düzenlenmesi gerekmektedir. Bu işlemler ölüme bağlı tasarruflar olarak adlandırılmakta olup vasiyetnameler de ölüme bağlı tasarruflar arasındadır.

Tereke Tespit Davası Nedir

Tereke Ne Anlama Gelir? Tereke Tespit Davası Süresi Nasıl İşler?

Tereke; ölen kişinin yani miras bırakanın ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerinin tamamıdır. Mirasçılara geçen özel hukuk ilişkileri miras bırakanın şahsına bağlı olmayan haklardır.
Türk Medenî Kanunu’nda terekeye aynı zamanda “miras” da denilmektedir.

Mirasın Reddi Süresi

Reddi Mirasın Dava Süresi Ne Kadardır? Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Türk Medeni Kanun mirasçılara mirasçılık sıfatını kabul etmeme hakkını vermiş olmakla birlikte bu hakkı belirli şartlara ve sürelere bağlamıştır. Mirasın […]