İçindekiler

Vefat eden kişinin yakınlarının daha doğrusu mirasçılarının merak ettiği konulardandır. Öncelikle veraset, vefat eden kişinin mal varlığının mirasçılarına yani kanuni varislerine intikal etmesidir. Vefat eden ve mal varlığı bırakan kişiye muris denir. Mal varlığını alacak kişilere yani mirasçılarına varis denilmektedir. Hukuken bu iki taraf arasındaki münasebete ise veraset denilmektedir. Tereke ise murisin mal varlığına denilmektedir.

Veraset Sisteminde Kaç Sistem Vardır?

Murisin tek varisi olduğu durumlarda veraset sistemi aşamasız olarak ilerlemek ile birlikte, murisin birden fazla varisi bulunduğunda hakların tanzimi hususunda iki sistem oluşturulmuştur.

Birinci sistemde varisler miras hissesi kadar tereke üzerinde hak sahibidir.  Her hak sahibi kendine düşen kısmı serbestçe tasarruf edebilir, satabilir veya kiraya verebilirler. İstekleri doğrultusunda faydalanma hakkına sahiptirler.

İkinci sistemde ise her mirasçının hakkı tereke üzerindedir yani bir bütündür. Muristen kalan terekeden faydalanmak isteyen varisler ortak kararlar doğrultusunda hareket edebilirler.

Veraset Belgesi (Mirasçılık Belgesi) Nedir?

Bir kişinin ölümü halinde mirasından kimlerin, ne kadar pay üzerinden hak sahibi olduğunu gösteren bir belge olan veraset belgesi, Türk Medeni Kanunun 598. Maddesinde “mirasçılık belgesi” olarak tanımlanır.

Miras Ortaklığı Nasıl Olmalıdır?

Kanunen, murisin birden daha fazla varisi bulunduğunda terekeler üzerinde ortaklık hali devam ettiği sürece mülkiyet hakları vardır. Muris vasiyetinde aksi bir şey ifade etmişse de, kanunen bir hükmü yoktur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir