İçindekiler

Hile Tapu İptali Nedir?

Tapu iptali ve tescil davası, günümüzde en çok gündemde olan davalardan bir tanesi olup iptal sebepleri kanunda açıkça sayılmamıştır. Bu nedenle hangi sebeplerle tapu iptali ve tescili davası istenebileceği daha çok yargı kararları çerçevesinde belirlenmektedir.

Tapu iptali ile hukuka aykırı bir şekilde tescil edilen taşınmazların yeniden tescil ile hukuka uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Tapu iptali ve tescil davası tapuda malik olarak görünen kişi ya da kişiler davalı olarak gösterilecektir.

Hile ile bir kişinin hakkı olmamasına rağmen bir taşınmazı kendi adına tescil ettirmesi durumunda bu tescilin iptali için asıl hak sahibi tapu iptali ve tescil davası açabilecektir.

Tapu iptali davalarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın aynından doğan bir dava olması sebebi ile taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesidir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Masrafları Ne Kadar Tutar?

Tapu iptali ve tescil davasının açılması için belirli harç ve avansların denmesi gerekmektedir. Bu harç ve avanslar davanın açılışı esnasında davacı tarafından ödenecektir.

Tapu iptali ve tescil davası nispi harca tabi olan bir dava türüdür. Dava dilekçesinde harca esas değer olarak dava konusu taşınmazın bedeli yazılacaktır. Bu bedel üzerinden kanunda belirtilmiş olan oran nazarında bir harç belirlenecek ve davacı tarafından ödenecektir. Ancak dava aşamasında bilirkişi raporu neticesinde dava konusu taşınmazın bedelinin daha yüksek olduğunun anlaşılması durumunda eksik olan harcın tamamlanması için mahkeme tarafından davacı tarafa ihtar yapılacaktır.
Tapu iptali ve tescil davalarında mağduriyetlerin yaşanmaması adına davanın bir avukat ile takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu durumda ise ayrıca vekalet ücreti de ödenmesi gerekmektedir.

Hile Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Zamanaşımı Nedir?

Tapu iptali ve tescil davası genel olarak 10 yıllık zamanaşımı içinde açılmış olmalıdır. Ancak bazı hallerde dava ikamesi için kanunda herhangi bir zamanaşımına da hak düşürücü süre belirlenmemiştir.  Örneğin bu tür davalarda mirasçılar arasında zamanaşımı işlememektedir. Hileli işlemle tapunun iptalinin talep edildiği durumlarda hileyi öğrendikten sonra 1 yıllık hak düşürücü süre içinde tapu iptali ve tescil davası açılması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir