İçindekiler

Vefat eden ve miras bırakacak kişinin borçları da dahil olan tüm varlıklarının sorumluluğunun yasal mirasçısı olan kişilere geçmesine miras denmektedir. Mirasçı olan kişi murisin hem alacaklarından hem de borçlarından sorumludur. 

Reddi miras ise, mirasçıların murisin tüm borç ve alacağına dair bütün varlıklarını üzerindeki tasarruf hakkından vazgeçmesidir. Murisin terekesinden  pay alacak olan kişiler yasal ve atanmış mirasçılarıdır. Muris vefat ettiği andan itibaren her iki tür de mirası kabul etmiş sayılmaktadır. Yasal mirasçı da atanmış mirasçıda miras hakkını reddetme hakkına sahiptir. Mirası reddedebilmek için mirasçıların açık ve net bir şekilde beyanda bulunmaları gerekmektedir. 

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Türk Medeni Kanunu’nun 4721 sayılı kanun 605.maddesinde reddi miras düzenlemesi bulunmaktadır. Madde bulunan açıklamalara göre murisin vefatının ardından yasal veya atanmış mirasçıların reddi mahkeme de beyan etmeleri gerekir. Reddi miras başvurusu için murisin vefatından itibaren 3 aylık süre içinde başvurunun yapılması gerekir. Bazen mirasçılar kendilerine miras kaldığını 3 aylık süreden sonrada öğrenebilmektedir.

Bu durumdaki kişiler de mirası öğrendikten sonraki 3 ay içinde mirası reddettiklerini beyan etmelidir. Reddi miras talebi murisin yaşadığı son ikamet adresinin bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemelerine yapılmaktadır. Mirasın açıldığı yerin Sulh Mahkemesi tarafından ret beyanı mahkemenin özel kütüğüne tescil edilir. Şayet mirasçı isterse mahkeme tarafından mirası reddettiğine dair belge verilir. Kısacası, akıllı ve ergin yaşa sahip olan mirasçıların mirası reddettiklerine dair yazılı ve sözlü beyanlarını murisin son ikamet yerindeki Sulh Mahkemesine bildirmesi durumunda miras reddedilir.

Türk Medeni Kanunu Madde-605

Mirasın Reddi İle İlgili Hususlar Nelerdir?

Reddi miras ile ilgili bazı hususları şöyle sıralayabiliriz:

  • Yazılı ve sözlü ret beyanının kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Herhangi bir kayıt ve şart konulduğunda ret beyanı geçersiz sayılacak ve miras mirasçıya geçecektir.
  • Mirası bırakan kişinin birden fazla mirasçısından sadece biri ret beyanında bulundu ise miras geri kalan diğer mirasçılar arasında paylaştırılmaktadır. Şayet yakın mirasçıların hepsi ret beyanında bulunursa miras iflas hükümlerine göre tasfiye edilir.
  • Tasfiye edildikten sonra mirastan herhangi mal veya değer kalırsa mirasın hiç reddi olmamış gibi mirasçılar arasında miras payları oranında dağıtılır.
  • Mirasçıların mirasla ilgili tasarrufta bulunmaları mirasın reddini engellemektedir. Örneğin mirasçılardan birinin murisin dairelerinden birini satıp parasını aldıysa bu durum mirasçının reddi miras beyanına engeldir.
  • Ret beyanının Sulh mahkemesi tarafından tescil işlemi yapıldıktan sonra aldatma, korkutma ve yanılma durumu olmadığı müddetçe tek taraflı dönmek mümkün değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir