Uzmanlık Alanlarımız

Kamulaştırma

 • Kamulaştırma (Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları)
 • Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme- Taşınmaz Geliştirme)

Harita ve Kadastro

 • Harita Ve Harita Bilgileri Üretimi
 • Kadastro
 • Tapu Ve Mülkiyet
 • İmar Uygulamaları
 • Arazi Toplulaştırması

Kentsel Dönüşüm (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları)

 • Kentsel Dönüşüm Projeleri Alanlarının Seçimi
 • Kentsel Dönüşüm Alanındaki Parsel, Yapı, Eklenti Ve Müştemilatların Mevcut Durumlarının Ölçümü, Tespiti Ve Varlıkların Değerlemesi
 • Kentsel Dönüşümde Katılım Değerinin Ve Oranının Belirlenmesi İle Hak Sahipliğinin Tespiti
 • Kentsel Dönüşüm Kapsamında Değerleme Hizmetleri, Dağıtım Değerinin Belirlenmesi

Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi

 • Arazi Ve Arsa Değerleme
 • Yapı Değerleme
 • Tarihi Yapılar Ve Koruma Alanlarının Değerlemesi
 • İnşaat İlerleme Seviyesi Analizi
 • Gayrimenkul Proje Geliştirme Ve Proje Değerlemesi
 • Gayrimenkul Yatırımları Ve Finansmanı
 • Gayrimenkul Yatırım Yöntemleri
 • Kamu Taşınmazlarının Değerlemesi
 • Gayrimenkul Değer Haritalarının Üretilmesi Ve Kullanımı
 • Yabancı Gerçek Kişiler Ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi Ve Taşınmazlarının Yönetimi
 • Gayrimenkullerin Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre (Tms) Varlık Değerleme İşlemleri

Eski Yazı ve Belgeler

 • Belgeler Ve Yazılar
 • Paleografi

Sanat ve Koleksiyon Eşyaları

 • Resim
 • Heykel
 • Sahne Ve Görüntü Sanatları
 • Müzik
 • Geleneksel Türk El Sanatları
 • Uygulamalı Sanatlar
 • Güzel Sanatlar
 • Plastik Sanatlar
 • Endüstriyel Sanatlar
 • Sanat Yönetimi
 • Baskı Sanatları
 • Grafik Sanatları
 • Sanat Ve Tasarım
 • Ağaç – Ahşap İşçiliği
 • Eski Silahlar
 • Takı, Mücevher, Saatler, Gümüş
 • Eski Ve Sanatsal Seramik
 • Kristaller
 • Eski Kumaş
 • Dövülmüş Demir Ve Bronz
 • Eski Ve Modern Kitaplar
 • Müzik Aletleri
 • Eski Mobilyalar
 • Para Ve Madalyalar
 • Filateli
 • Tablo, Resim
 • Halılar
 • Cam Ve Sanatsal Cam
 • Bireysel Sanatkâr Faaliyetleri (Heykeltıraş, Ebru, Hat, Tezhip, Ressam Vb.)

Mütercim – Tercümanlık (Çevirmenlik)

 • Yaygın Diller (İngilizce, Almanca, Fransızca)
 • Yaygın Olmayan Diller (İngilizce, Almanca, Fransızca Dışındaki Diller)
 • İşaret Dili

Menkul Varlıklar ve Değerleme İşlemleri

 • Menkul Varlıkların Değerleme İşlemleri
 • Türkiye Muhasebe Standartlarına (Tms) Göre Varlık Değerlemesi-Menkul Varlıklar Değerleme İşlemleri
 • Menkul Kıymetler Ve Borsa
 • Gayrimenkul Sermaye İradı, Değer Artış Kazancı Ve Taşınmazlara İlişkin Diğer Vergilerin Matrahının Tespiti
 • Kamu Alacağı, İcra Ve İflas İşlemlerine İlişkin Değerleme

Muhasebe

 • Genel Muhasebe
 • Yönetim Muhasebesi
 • Maliyet Muhasebesi
 • Ekonomi Ve Ekonometri
 • Ticari İşletme Ve Şirketler Muhasebesi
 • Denetim

Vergiler ve Mali Yükümlülükler

 • Yurt İçinden Alınan Vergi, Resim, Harç Ve Mali Yükümlülükler
 • Borsa Ve Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi
 • Kamu Maliyesi

Fikri ve Sınai Haklar

 • Patentler Ve Faydalı Modeller
 • Markalar
 • Tasarımlar
 • Entegre Devre Topografyaları
 • Islahçı Hakları
 • Telif Hakları
 • Yapı Uygulamalarında Haklar, Proje Müellifliği
 • Coğrafi İşaretler Ve Geleneksel Ürün Adları
 • Sınai Mülkiyet Haklarının Kıymet Takdiri

Sigorta

 • Sağlık/Hastalık Sigortaları

Nitelikli Hesaplamalar

 • Aktüerya (İş Göremezlik /Destekten Yoksun Kalma)
 • İş Mevzuatından Kaynaklı
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı
 • Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Mevzuatından Kaynaklı
 • İcra Ve İflas Mevzuatından Kaynaklı
 • Aile Ve Miras Mevzuatından Kaynaklı
 • Kooperatifler Mevzuatından Kaynaklı
 • Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı
 • Borçlar Mevzuatından Kaynaklı
 • Ticaret Mevzuatından Kaynaklı
 • Bankacılık Mevzuatından Kaynaklı
 • Sigorta Mevzuatından Kaynaklı
 • Feraiz Hesaplamaları

Feraiz Ne Anlama Gelir?

İslam hukukunda Miras Hukukunu ifade eder ve mirasçıların paylarına düşen kısmı işaret eder. Alimler için feraiz ilmi, miras sahibinden kalan malların kimlere, nasıl dağıtılacağını gösteren ilimdir. İslam hukukunda Miras Hukukunu ifade eder ve mirasçıların paylarına düşen kısmı işaret eder. Alimler için feraiz ilmi, miras sahibinden kalan malların kimlere, nasıl dağıtılacağını gösteren ilimdir.

Miras Hukuku Konusunda,  hukuki ve uzman kişilerden araştırma, danışmanlık yardımı almanızı size tavsiye ederiz, bu konuda Miras Uzmanı olarak doğru yerde olduğunuzu bilmenizi isteriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir