Bağımsız Dış Denetim Raporlarını Hazırlamak

Mirastan size kalan, söz konusu şirketlerin kuruluşlarından, talep edilen zamana kadar;

1- Mirasçısı Olduğunuz Kişiye ve Mirasçı (Varisi) Olarak Size Verilip/Verilmediğinin Tespit Edilmesi,

 • Mirastan kalan payların gerçek değerleri,
 • Mirastan kalan haklarınızı,
 • Her yıl ayrı ayrı hesaplamak,

Tespitin yapılarak rapor hazırlanması (makbuzlar, faturalar, belgelere dayandırılarak).

2- Mirasçısı (Varisi) Olduğunuz Şirketin/Şirketlerin Genel Kurullarının Yapılmasının Tespit Edilmesi,

 • Mirasçısı (Varisi) olduğunuz kişi vefat etmeden önce ve Mirasçı olarak sizden habersiz yada haber verilerek yapılan Anonim Şirket Olağan, Olağanüstü Genel Kurullarının, Limited Şirket Ortaklar Kurulunun toplanması ile ilgili görevli yetkili mercilerden, makamlardan, kurumlardan arz ve talep etmek,
 • Sizden haber verilerek yapılacak olan Anonim Şirket Olağan, Olağanüstü Genel Kurullarının, Limited Şirket Ortaklar Kurulunun toplanması ile ilgili mirasçıları temsil yetkisi ile temsil etmek,
 • Sizden haber verilerek yapılacak olan Anonim Şirket Olağan, Olağanüstü Genel Kurullarının, Limited Şirket Ortaklar Kurulunun toplanması ile ilgili mirasçıları temsil yetkisi ile ilzama,
 • Sizden haber verilerek yapılacak olan Anonim Şirket Olağan, Olağanüstü Genel Kurullarının, Limited Şirket Ortaklar Kurulunun toplanması ile ilgili mirasçıları temsil yetkisi ile üçüncü kişileri görevlere atamak,
 • Şirket/şirketlere HİSSE DEVİR işlemlerinin, muris vefat etmeden önce veya sizden haberli/habersiz olarak hangi şekilde yapıldığını, yapıldıysa bu işlemlerin kimin tarafından yapıldığını  tespit etmek,

Tespitin yapılarak rapor hazırlanması.

Güvence Denetiminin Yapılmasında İzlenilen Yöntemler;

Bağımsız Dış Denetim Raporları hazırlanması aşamalarında, ön şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespiti için, denetimin şartları hakkındaki ön bilgilere ve uygun taraf(lar)la yaptığı görüşmelere dayanarak aşağıdakileri belirler.

 • Tarafların görev ve sorumluluklarının, içinde bulunulan şartlarda uygun olup olmadığı,
 • Denetimin aşağıdaki özelliklerin tamamını taşıyıp taşımadığı:
 • Dayanak denetim konusunun uygun olması,
 • Denetçinin denetime konu bilgilerin hazırlanmasında uygulanmasını beklediği kıstasların,

Aşağıdaki özellikleri taşıması dâhil, denetimin şartlarına uygun olması halinde;

 • İhtiyaca uygunluk,
 • Tamlık,
 • Güvenilirlik,
 • Tarafsızlık,
 • Anlaşılabilirlik.
 • Denetçinin denetime konu bilgilerin hazırlanmasında uygulanmasını beklediği kıstasların hedef kullanıcıların erişimine sunulması,
 • Denetçinin, bildireceği sonucu desteklemek için gerekli olan kanıtları elde edebileceği beklentisinin bulunması,
 • Denetçinin bildireceği sonucun, makul güvence denetimi veya sınırlı güvence denetimi için uygun olan biçimde yazılı bir rapor halinde sunulması ve,
 • Sınırlı güvence denetimlerinde, denetçinin anlamlı güvence seviyesi elde edebilmeyi beklemesi dâhil makul bir hedefin bulunması.

Miras Hukuku Konusunda,  hukuki ve uzman kişilerden araştırma, danışmanlık yardımı almanızı size tavsiye ederiz, bu konuda Miras Uzmanı olarak doğru yerde olduğunuzu bilmenizi isteriz.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir