Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Uzmanlığı

Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Uzmanlığı olarak;

Yasal Mal Rejimi Ve Tasfiyesi 

 • Yasal Mal Rejiminin Tanımı ve Kapsamı,
 • Yasal Mal Rejiminin Başlangıcı ve Sona Ermesi,
 • Eski Türk Medeni Kanunu Döneminde Başlayan Ve Yeni Türk Medeni Kanunu Döneminde Devam Eden Evliliklerde Uygulanacak Mal Rejimi,
 • Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme,
 • Zamanaşımı,
 • Edinilmiş Mal Kavramı ve Değerlendirilmesi,
 • Tasfiyede Dikkate Alınacak Ve Dikkate Alınmayacak Mal Varlıklarının Ayrımı,
 • Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişilerden Olan Alacakların Değerlendirilmesi,
 • Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişiler Adına Olan Malların Değerlendirilmesi,
 • Değerlendirme Anı Ve Malların Tasfiyede Hangi Tarihteki Değerleri İle Dikkate Alınacağı,
 • Kişisel Mal Kavramı ve Değerlendirilmesi,
 • Genel Olarak Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Öne Sürülen ve Öne Sürülemeyecek Talepler,
 • Katılma Alacağı,
 • Değer Artış Payı Alacağı,
 • Katkı Payı Alacağı,
 • Denkleştirme,
 • Yasal Mal Rejimi Tasfiyesi Kapsamındaki Alacakların Hesaplanma Yöntemleri,
 • Bilirkişi Raporlarından Uygulamalı Örnekler Ve Yargıtay Kararları.

Miras Mevzuatından Kaynaklı Konu Ve Hesaplamalar 

 • Miras Hukuku Mevzuatı,
 • Mirasçılar /Yasal Mirasçılık,
 • Derece (Zümre Sistemi) Zümre Sistemindeki Mirasçılar,
 • Evlatlık Ve Alt Soyunun Kanuni Mirasçılığı,
 • Eşin Mirasçılık Hakkı Ve Mirasta Mal Paylaşımı,
 • Saklı Paylı Mirasçılar/Saklı Pay Hesaplama,
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi İle Miras Hakkı İlişkisi,
 • Sağ Kalan Eşin Açtığı Katılma Alacağı Talebi,
 • Sağ Kalan Eşe Karşı Açılan/Mirasçıların Devam Ettirdiği Katılma Alacağı Talebi,
 • Tenkis Davası,
 • Tenkis Davası Açma Süresi Ve Yetkili Mahkeme,
 • Tenkiste Sıra,
 • Tenkise Tabi Tasarruflar,
 • Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisi,
 • Sağlar Arası Kazandırmaların Tenkisi,
 • Mirasta Denkleştirme,
 • Denkleştirme Ve Tenkis Arasındaki Farklar,
 • Miras Mevzuatı Kapsamındaki Alacakların Hesaplanma Yöntemleri,
 • Bilirkişi Raporlarından Uygulamalı Örnekler Ve Yargıtay Kararları.

Konusunda hizmet sağlanmaktadır.

Miras Hukuku Konusunda,  hukuki ve uzman kişilerden araştırma, danışmanlık yardımı almanızı size tavsiye ederiz, bu konuda Miras Uzmanı olarak doğru yerde olduğunuzu bilmenizi isteriz.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir